Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Kulturotwórcza rola Jana Pawła II / Kraków

Centrum Myśli Jana Pawła II przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury serdecznie zaprasza na konferencję i seminaria pod wspólnym tytułem „Kultura pamięci. 100-lecie urodzin Jana Pawła II”.

Zadajemy pytanie o kulturotwórcze działania, będące następstwem pielgrzymek Jana Pawła II. W jaki sposób styl papieskiej komunikacji zainicjował działania w przestrzeni kultury i życia społecznego w postaci: dzieł kultury, architektury, nowych instytucji, a także odniesień w kulturze wysokiej, popularnej, masowej, jak i nowych idei. Czy możemy mówić o tym, jak działania jednej osoby, mogą wpływać na rozwój kultury? W jakim wymiarze każdy z obywateli jest odpowiedzialny za kształtowanie kultury pamięci, szczególnie w wymiarze lokalnej społeczności, w której funkcjonuje?

Wszystkie wydarzenia odbędą się on-line na platformie Zoom. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adres zgloszenia.seminarium@centrumjp2.pl.

Dyskusja skupi się wokół pytań o ryzyko trywializacji nauczania Jana Pawła II, głoszonego w Krakowie, który odwiedzał podczas większości pielgrzymek do Polski. Na ile idee, np. godności pracy czy znaczenia miłosierdzia w relacjach międzyludzkich, stały się ważne dla kultury? Jakie znaczenie dla słów i świadectwa, a obecnie pamięci o Janie Pawle II, mają pomniki postawione ku jego czci pod Wawelem? Czy Papież stał się nie tyle świadkiem, ile posiadającą wymierną wartość marką miasta, z którym był związany? Czy kultura, którą Jan Paweł II uważał za trwale związaną z wiarą, bo istotną dla jej pogłębienia, jest tak traktowana w polskich kościołach?

W seminarium wezmą udział:

– prof. Mirosława Grabowska, socjolog, dyrektor CBOS,
– Justyna Bargielska, poetka i pisarka,
– dr Aneta Krupka, teolożka i specjalistka ds. programowych w Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach,
– prof. Tadeusz Boruta, malarz i dyrektor Zakładu Malarstwa w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
– Prowadzenie: Anna Mateja, dziennikarka

17 września, godz. 17:00
Zgłoszenia na adres zgloszenia.seminarium@centrumjp2.pl.

Partnerem wydarzenia jest Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.


Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.