Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II

Zapraszamy na spotkanie, do którego okazją stało się wydanie książki ks. prof. Roberta Skrzypczaka „Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór wystąpień” (wyd. nowe, poszerzone, Kraków 2020). Jak napisał autor we wstępie: „Poznanie treści jak i okoliczności rodzenia się w Karolu Wojtyle jego wielkich soborowych idei umożliwi bowiem w jakiejś mierze odpowiedź na inne pytania, które narzucają się przy okazji rozważania fenomenu Jana Pawła II na tle najnowszej historii Kościoła i świata”.

W spotkaniu wezmą udział:

ks. prof. Robert Skrzypczak
prof. Krzysztof Koseła
dr Rafał Łatka
red. Tomasz Królak (prowadzenie)

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane niepublikowane zdjęcia kard. Karola Wojtyły z okresu jego pobytu na Soborze Watykańskim II, pochodzące z prywatnego archiwum śp. biskupa Tadeusza Pieronka.

Wydarzenie odbędzie się 2 marca 2020 roku o godz. 18.00 w Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej 17/19 w Sali św. Jana Chrzciciela (po prawej stronie, za bramą).