Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Karol Wojtyła i Stefan Wyszyński o pracy

Czy po latach od najważniejszych tekstów prymasa i papieża o życiu zawodowym możemy się z nich jeszcze czegoś nauczyć?

40 lat temu, w 1981 roku, ukazała się papieska encyklika o pracy Laborem exercens.  Całościowe spojrzenie na człowieka pracy, osadzenie go w szeroko pojętej  kulturze oraz usystematyzowanie tego zagadnienia w społecznej nauce Kościoła było milowym krokiem w rozwijającej się teologii pracy.

Źródeł papieskiej myśli o pracy śmiało można upatrywać w zdecydowanie mniej znanym tekście – Duchu pracy ludzkiej Stefana Wyszyńskiego. Traktat o pracy napisany w 1946 roku to efekt duszpasterskiego zaangażowania młodego księdza w latach 30. w życie włocławskich robotników.

Które z myśli Wyszyńskiego znalazły rozwinięcie u Jana Pawła II, a co w papieskiej koncepcji jest nowatorskie? Czy współcześni pracownicy i pracodawcy wciąż mogą kierować się w zawodowym życiu wskazówkami prymasa i papieża?

Rozmowę na te tematy zainicjują 25 maja 2021 roku godz. 18.00: dr Justyna Majewska (Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego), prof. Jerzy Wratny (Komitet Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN) oraz Grzegorz Polak (Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego) i dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska, prof. ucz. (Centrum Myśli Jana Pawła II).

LINK DO TRANSMISJI: https://youtu.be/PIb5glUxsHw

Organizatorem jest Centrum Myśli Jana Pawła II w partnerstwie z Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

 

***

„Homo laborans” to cykl seminariów, warsztatów, debat, których celem jest refleksja nad współczesnymi wyzwaniami związanymi z istotą pracy, jej uwarunkowaniami kulturowymi, antropologicznymi i ekonomicznymi. Podejmowane inicjatywy mają na celu zaktywizowanie odbiorców do własnej refleksji nad znaczeniem i miejscem pracy w ich życiu oraz nad możliwościami dostosowywania rzeczywistości w wymiarze lokalnym, aby praca jako obszar życia społecznego, służyła rozwojowi człowieka oraz podnosiła jakość życia, a także wspierała budowanie kultury. Punktem wyjścia dla naszych rozważań są elementy nauczania społecznego Jana Pawła II w kontekście współcześnie diagnozowanych wyzwań: sensu pracy, pracy zdalnej, pracy przymusowej, etyki pracy, nowych technologii cyfrowych i społecznego wykluczenia.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.