Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Zrealizuj projekt – spotkanie

Nasi stypendyści biorą udział  w autorskich programach edukacyjnych, które są przestrzenią do rozwoju i realizacji własnych pomysłów.  Zaangażowanie w działania pobudza do podejmowania nowych wyzwań i stawiania sobie ambitnych celów.

W ramach programu Zrealizuj projekt chcemy przekazać Stypendystom-studentom wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania projektem oraz umożliwić im wykorzystanie jej w praktyce poprzez realizację projektów w jednym z czterech obszarów: nauka, kultura, sport, zaangażowanie społeczne.

Dzisiaj stypendyści podczas spotkania konsultują swoje projekty.

Więcej informacji: https://www.centrumjp2.pl/stypendia/dla-stypendystow/zrealizuj-projekt/