Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Jak wyleczyć Europę? – międzynarodowa konferencja w Watykanie

Healing Patient Europe: watykańskie spotkanie przywódców politycznych i ekspertów przed szczytem G20

Dwudniowa konferencja Healing Patient Europe organizowana w dniach 7-8 października na Watykanie zgromadziła europejskich i światowych liderów nauki i polityki: filozofów, teologów, ekonomistów, analityków, przedstawiciele ruchów zawodowych i ekologicznych, aktywnych polityków i ich doradców. W pięciu sesjach panelowych dyskutowano na tematy związane z kryzysem ekonomicznym, ekologicznym i zdrowotnym oraz skutkami, jakie ponosi dzisiaj w czasie pandemicznym obywatel Europy i świata.

Pierwsze rekomendacje płynące ze spotkania łączy przekonanie, że w celu ochrony godności osoby konieczne są działania podejmowane systemowo na różnych poziomach aktywności społeczeństwa. Najważniejsze przesłanie, to przekonanie europejskich decydentów, że nie musimy i nie możemy normalizować kryzysu. Innowacyjność, o której tyle mówi się także w kontekście produkcji szczepionek i narzędzi zapobiegania skutkom pandemii powinna dotyczyć także życia wspólnotowego. Potrzebujemy renesansu w myśleniu o wspólnocie. Odnowy wymaga etos pracy. To on kształtuje człowieka, a nie tylko zabezpiecza wartości utylitarne. Obecny na konferencji prof. Rocco Buttiglione silnie akcentował, że ruchy oddolne, spontaniczna aktywizacja obywateli nie może opierać się na irracjonalności, ale racjonalności wypływającej z dialogicznego łączenia interdyscyplinarnych głosów. Ekonomista prof. Stefano Zamagni podkreślał, że potrzebujemy kompromisu między indywidualnymi wartościami, które promuje współczesna kultura a dobrem wspólnym rozumianym jako mądry pomost między wartością a jakością życia człowieka i wspólnoty. Rozważano co zrobić, aby zielona transformacja nie objęła zainteresowaniem i pomocą jednej grupy, podczas gdy w tym samym czasie stracilibyśmy jako wspólnota inną.

Starano się przenieść na wymiar praktyczny takie pojęcia jak godność, solidarność, wyobraźnia miłosierdzia. I wobec takiej perspektywy podjęto wątki: zniesienia patentów, dostępności szczepień i roli kapitału w procesie minimalizowania kryzysu; negatywnych skutków zielonej transformacji powiązanych z oczekiwaniem od najuboższych kolejnych wyrzeczeń; zbyt dużych przy dzisiejszych możliwościach komunikacyjnych i logistycznych różnic w radzeniu sobie z pandemią w krajach globalnego południa; ochrony pracowników nie tyko pod kątem prawa do pracy i płacy, ale także jej stabilności i trwałości, godnych warunków funkcjonowania w czasie wolnym (m.in. warunki lokalowe, relacji i stabilności dla rodzin pracowniczych); silniejsza i bardziej skuteczna opieka medyczna w kontekście chorób innych niż powikłania po Covid 19.

Bardziej szczegółowe rekomendacje są aktualnie w opracowaniu. Zostaną przekazane podczas obrad przywódców Szczytu G20, którego gospodarzem w tym roku są Włochy.

Organizatorami konferencji byli Centrum Myśli Jana Pawła II, Papieska Akademia Nauk Społecznych oraz Stowarzyszenie Pacjent Europa. Pełny zapis video z przebiegu obrad jest dostępny na kanale Casina Pio IV na YouTube. https://www.youtube.com/c/CasinaPioIV/videos

 ————————————————————————————————————————-

 

W dniach 7–8 października 2021 r. Centrum Myśli Jana Pawła II, Papieska Akademia Nauk Społecznych oraz Stowarzyszenie Pacjent Europa organizują w Watykanie globalne wydarzenie Healing Patient Europe. Celem spotkania jest wypracowanie rozwiązań, które przywrócą europejskie przywództwo w konfrontacji z globalnymi kryzysami: zdrowotnym, ekologicznym i ekonomicznym.

Konferencja Healing Patient Europe będzie niezwykle istotna ze względu na odbywający się w Rzymie w trzy tygodnie po niej szczyt Grupy G20, którego gospodarzem będzie premier Włoch i członek Papieskiej Akademii Nauk Społecznych Mario Draghi. Rekomendacje wypracowane podczas watykańskiego spotkania zostaną przekazane uczestnikom szczytu państw G20. Jest to rzadka okazja, gdy inicjatywa wychodząca z Polski ma szansę wpłynąć na kształt kluczowych decyzji kształtujących europejską i globalną przyszłość w najbliższych dekadach.

Debata toczyć się będzie wokół pytań: Jak bronić godność ludzką i prawa człowieka w czasie pandemii i kryzysów klimatycznych? Czy bezpośrednia pomoc finansowa dla obywateli może uzdrowić Europę i zażegnać kryzys zdrowotny, ekonomiczny i polityczny, w którym znajduje się UE? Jak sprawić, by ożywienie gospodarcze i zielona transformacja w Europie były sprawiedliwe? Dlaczego świat potrzebuje ogólnodostępnej szczepionki i opieki zdrowotnej?

Swoje odpowiedzi na te pytania przedstawią czołowi światowi eksperci, a wśród nich liderzy świata polityki, biznesu i nauki oraz przywódcy duchowni, w tym: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego – David Sassoli, Minister Sprawiedliwości Republiki Włoskiej – Marta Cartabia, Współprzewodniczący Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim – Philippe Lamberts, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Niemiec – Wolfgang Schmidt, były Komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji – László Andor, pierwsza w historii

kobieta kierująca papieską Dykasterią, członkini zarządu Watykańskiej Komisji ds. COVID, sekretarz Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka (odpowiednik Min. Spraw Społecznych) – siostra Alessandra Smerilli, Sekretarz ds. Relacji z Państwami
(odpowiednik Min. Spraw Zagranicznych) – arcybiskup Paul Gallagher , prezeska European Climate Foundation – Laurence Tubiana, redaktor naczelny najważniejszego pisma medycznego “The Lancet” – prof. Richard Horton, profesor Columbia University, ekonomista – Jeffrey Sachs, wiceprzewodnicząca Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych – Esther Lynch, a także Antonio Spilimbergo reprezentujący Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Poprzez to wydarzenie chcemy nagłośnić perspektywę godności osoby ludzkiej i wartości jej życia w kontekście kryzysu pandemicznego i popandemicznego w Europie oraz wypracować rozwiązania, które skutkowałyby efektywną interwencją – mówi dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska z Centrum Myśli Jana Pawła II. Chcemy pokazać aktualne możliwości wyjścia z kryzysu proponowane przez wybitne postaci z obszarów ekonomii, polityki i religii, czerpiąc inspirację z przesłania nadziei, ale też w oparciu o fundamentalne prawa człowieka, o których przypominają głośno kolejni papieże, w tym szczególnie Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek.

Jeśli Europa chce pozostać światowym liderem, musi skutecznie wyeliminować wirusa, odpowiedzieć na kryzys klimatyczny i dać namacalne wsparcie finansowe obywatelom, pracownikom czy małym przedsiębiorstwom, które zmagają się z kryzysem i transformacją. Europa musi stanąć na wysokości swojego powołania, o czym dziś głośno mówi Franciszek. To jest możliwe. Europa ma zasoby i narzędzia. Teraz potrzeba politycznej woli. Dzięki spotkaniu chcemy zmobilizować światowych przywódców, żeby wzięli współodpowiedzialność za kryzys i podjęli trud pracy nad jego rozwiązaniem – mówi dr Mateusz Piotrowski, Prezes Stowarzyszenia Pacjent Europa.

Jesteśmy żywo zainteresowani dyskusją w Watykanie. Mamy nadzieję, że jej uczestnicy wypracują plan na działania, które należy podjąć w związku z wyzwaniem stojącym przed Europą – a tym wyzwaniem jest budowa i kształt europejskiego ładu ekologicznego – mówi Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II. Na przestrzeni kilku ostatnich lat temat ochrony środowiska stał się ważną kwestią społeczną, która porusza opinię publiczną. Działania proekologiczne wciąż jednak kojarzone są bardziej z określonym światopoglądem czy opcją polityczną. Nie zauważamy, że wypływają one z natury człowieka, z imperatywu, jakim jest budowanie odpowiedzialnej i zrównoważonej przyszłości.

Nie możemy zgadzać się na śmierć i chorobę setek tysięcy ludzi. Forsowana przez rządy idea “życia z covid” neguje zarówno etykę Ewangelii jak i tradycję europejskiego Oświecenia.  Obrona godności ludzkiej w czasie kryzysu pandemicznego i klimatycznego ma bardzo konkretny wymiar. Potrzebujemy woli politycznej wygaszenia wirusa i działań przywracających bezpieczeństwo ekonomiczne zwykłym obywatelom. Reakcja Europy na pandemię zadecyduje o reakcji na kryzys klimatyczny. Dlatego Europa może i musi wygrać z pandemią — komentuje Aleksander Temkin, członek zarządu Stowarzyszenia Pacjent Europa.

Poprzez Healing Patient Europe mamy szansę nie tylko na wymianę opinii w międzynarodowym gronie ekspertów. Inicjatywa ta pokazuje, że niezależnie od tego jak bardzo jesteśmy różni, potrafimy działać w skutecznym dialogu i dzielić się rekomendacjami w służbie nie tylko przyszłym pokoleniom, ale nam samym – tu i teraz.

Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 października w sali konferencyjnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych na terenie Watykanu – Casina Pio IV. Pełny zapis video z przebiegu obrad zostanie udostępniony na kanale Casina Pio IV na YouTube. Pisemne rekomendacje, które powstaną w trakcie obrad, zostaną przekazane na szczycie Grupy G20. Będą także dostępne przez kanały informacyjne organizatorów: Papieską Akademię Nauk Społecznych, Stowarzyszenie Pacjent Europa oraz Centrum Myśli Jana Pawła II.

 

Komentarze ekspertów

Prof. Rocco Buttiglione, Papieska Akademia Nauk Społecznych

Europa jest chora. Jest chora na COVID-19 i próbujemy wyleczyć ją za pomocą lockdownów i szczepionek. Jest chora, ponieważ pandemia zatrzymała gospodarkę na ponad rok, a teraz próbujemy ją ponownie uruchomić za pomocą nadzwyczajnych środków Funduszu Odbudowy (Next Generation EU). Ale to nie wszystko. Pandemia uwypukliła inne bolączki, te zadawnione, które osłabiają zdolność Europy do sprostania wyzwaniom, które niesie życie, czekającym nas zmianom, trudnościom na drodze ku przyszłości. Europa jest chora, ponieważ zgubiła więź solidarności między państwami członkowskimi i z resztą ludzkości. Dławi ją zawiść między narodami, krótkowzroczna kalkulacja interesów różnych grup społecznych, nieufność i wrogość wobec tych, którzy przybywają z zewnątrz w poszukiwaniu chleba i pracy. Europa potrzebuje przede wszystkim większego serca. Potrzebny jest także większy rozum, by stawić czoła wyzwaniom naszej przyszłości: by wykorzystać niezwykły postęp nauki w służbie wspólnego dobra ludzkości, by stawić czoła wyzwaniu globalnego ocieplenia i degradacji środowiska, by myśleć o nowej ekonomii, która spełni oczekiwania i nadzieje ubogich mieszkańców ziemi. „Healing Patient Europe” zwołuje jednych z najlepszych lekarzy do stawienia się przy łóżku europejskiego pacjenta, aby postawić diagnozę i zaproponować leczenie.

Dr Maciej Grodzicki, Stowarzyszenie Pacjent Europa, członek Rady Klimatycznej UJ; Katedra Ekonomii Matematycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Stoimy dziś przed ryzykiem kapitulacji politycznej przed koronawirusem, który może pozostać na długo w społeczeństwach Europy i świata. Dotychczasowe sposoby walki z pandemią zawodzą na wielu frontach. Wirus ciągle jest w stanie się rozmnażać, a nawet modyfikować w coraz groźniejsze warianty, które w kolejnych falach atakują mieszkańców Europy. Strategia oparta na szczepionkach również okazuje się zawodna ze względu na opór dużej części populacji. Ponoszone są wielkie koszty zdrowotne, ale również społeczne i ekonomiczne. W gospodarkach UE nadal dominuje niepewność i niestabilność, która dotyka najsłabszych i prowadzi do polaryzacji społecznej.

Konferencja “Healing Patient Europe” zgromadzi liderów politycznych i ekspertów w celu wypracowania narzędzi, które odpowiedzą w duchu solidarności międzynarodowej na kryzys przedłużonej pandemii. “Healing Patient Europe” daje szansę na zbudowanie ponadnarodowej koalicji poparcia dla zdecydowanych działań w całej Europie. 

Prof. Maria Libura, Inicjatywa Pacjent Europa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

Pandemia jest zjawiskiem nie tylko biologicznym i medycznym, ale także społecznym. Widać to chyba szczególnie dotkliwe teraz, podczas czwartej fali, kiedy widzimy, że doskonałe narzędzie, jakim są niezwykle skuteczne w porównaniu do pierwszych prognoz szczepienia, nie zdają egzaminu bez szerszego działania społecznego. Okazuje się, że dopiero połączenie instrumentów z zakresu zdrowia publicznego, takich jak umiejętność trzymania dystansu społecznego, noszenie maseczek, ze szczepieniami przynosi zakładany efekt. Okazuje się, że żaden kraj nie jest samotną wyspą. Nie wystarczy zaszczepić własnych obywateli jeżeli bowiem kraje bogatej Północy zaopatrzyły się i zarezerwowały całe, nawet z naddatkiem, dawki szczepionek, zapominając o globalnym, biednym Południu, to zamiast sukcesu akcji szczepień, stają w obliczu kolejnych wariantów wirusa. Pandemia przypomina o tym, że jesteśmy wielkim, globalnym społeczeństwem i że solidarność się opłaca.

 Dr Bartosz Rydliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, współzałożyciel Centrum im. Ignacego Daszyńskiego

Jesteśmy w przededniu czwartej fali koronawirusa oraz przed konferencją w Watykanie. Spotykamy się w Watykanie ze względu na potrzebę solidarności w działaniu. Niebawem
liderzy państw G20 będą dyskutować o tym, jak wyjść z pandemii pod względem
społecznym, gospodarczym i politycznym. Ale pamiętajmy, że brak solidarności, brak wspólnotowego działania, może zakończyć się katastrofą. Śmiercią setek tysięcy ludzi. Nie tylko w Europie, ale również na świecie. W związku z tym Kościół katolicki, partie polityczne, liderzy opinii publicznej powinni wspólnie apelować do liderów wolnego świata o to, ażeby wspólnie przeciwdziałać temu olbrzymiemu zagrożeniu. Jeżeli nie będziemy działać wspólnotowo, nie uporamy się z zagrożeniem, które czyha na nas za rogiem.

Program konferencji dostępny jest TUTAJ

***

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.