Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Golgotha

Koncert

|

Zespół Jerycho

Repertuar koncertu składa się niemal wyłącznie z Misterium Męki Pańskiej. Muzyczną kontemplację rozpoczynamy w drodze do Jerozolimy na święto Paschy („Gdy miły Jezus był w Betanii”), następnie konamy wraz z Chrystusem w Ogrójcu („Jezu w Ogrójcu mdlejący”, „Klęczy w Ogrójcu”), potem towarzyszymy mu przy zdradzie Judasza i zaparciu się Piotra („Ogrodzie Oliwny”, „Nieszczęsny Judasz”), opłakujemy zadane mu rany („Lament serdeczny”), aż docieramy na Golgothę („Tenebrae factae sunt”, „Nową tragedyję widzę z Kalwaryją”), która stała się miejscem najdotkliwszego cierpienia Matki („Stabat Mater dolorosa”). Całość wieńczy przejmujące „Dobranoc Głowo święta”, adoracja poranionego ciała Pana Jezusa. 

W Polsce przyjęło się przekonanie, że według tradycji, choć trudno ustalić jej czasowe ramy, powinno się dawne religijne pieśni ludowe (śpiewane przez lud, choć niekoniecznie o ludowej proweniencji) wykonywać w postaci monodycznej, czyli jednogłosowej. Tymczasem śpiewacy zespołu Jerycho nie wahają się pokazać, że zaintonowanie drugiego, trzeciego, kolejnego głosu nie ujmuje tym śpiewom ani tradycyjności, ani rzeczywistości teologicznej, ani tym bardziej prawdy o człowieku, który poprzez ten śpiew i ten repertuar dociera zarówno do Stwórcy i Odkupiciela, jak i samego siebie ~ dr Weronika Grozdew-Kołacińska

Program utworów

„Krzyżu święty nade wszystko”
„Gdy miły Jezus był w Betanii”
„Jezu w Ogrójcu mdlejący”
„Ogrodzie Oliwny”
„Klęczy w Ogrójcu”
„Nieszczęsny Judasz”
„Któż opłakać godnie może”
„Lament serdeczny”
„Tenebrae factae sunt”– responsorium z Ciemnych Jutrzni 
„Nową tragedyję widzę z Kalwaryją”
„Jezu Chryste, Panie miły”
„Stabat Mater dolorosa”
„Dobranoc Głowo święta”

Zespół Jerycho wystąpi w składzie:

Paweł Szczyciński, Mateusz Grzyb, Wawrzyniec Dąbrowski, Maciej Królikowski, Tomasz Jarnicki, Łukasz Kalisz, Stanisław Szczyciński, Rafał Kanowski 
Bartosz Izbicki (portatyw, lira korbowa, fidel, wirginał, fisharmonia)


Jerycho to zespół wokalny posługujący się tradycyjnym idiomem śpiewu sakralnego. Grupa wykonuje historyczne śpiewy polskie i łacińskie, stosując improwizowaną polifonię zaadaptowaną przez Bartosza Izbickiego. Kreując nową przestrzeń muzyczną wokół dawnego repertuaru Jerycho urzeczywistnia wizję żywej tradycji polskiego śpiewu praktykowanego do XIX wieku.

Zespół zadebiutował w 2014 roku i od tej pory aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym, przygotowując liczne projekty, nagrywając płyty i koncertując w kraju za granicą (Czechy, Węgry, Litwa, Austria, Irlandia).

Liderem i założycielem jest Bartosz Izbicki – muzykolog i organista, uczeń ks. prof. Jerzego Pikulika i Marcela Pérèsa. Od ponad 25 lat zajmuje się polską tradycją chorału, monodii liturgicznej i sakralnego śpiewu ludowego. Od 2002 roku pracuje jako organista w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Brochowie (miejsce chrztu F. Chopina). 

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.