Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

BADANIA FOKUSOWE – Dwa Kolory

Po zakończonych debatach chcemy przenieść refleksję nad postawami patriotycznymi do szkół i zaprosić do niej nauczycieli. Dlatego po każdym wydarzeniu zorganizujemy spotkania fokusowe w oparciu o tematykę podjętej dyskusji. Podobnie, jak w przypadku debat, nie będziemy tu narzucać konkretnej narracji, lecz wspólnie z edukatorami wypracujemy odpowiednią formułę.

Nasze zaproszenie do udziału w badaniach kierujemy do nauczycieli, przede wszystkim ze szkół ponadpodstawowych. Chcemy wspólnie poszukać odpowiedzi na pytania: czy obserwacje, którymi dzielili się dyskutanci podczas debat w kolejnych obszarach tematycznych, można zauważyć również w postawach uczniów? Jak kształtować patriotów jutra? Z jakimi problemami mierzą się nauczyciele, a z jakimi uczniowie? W jaki sposób można budować idee patriotyzmu włączającego? Szczegółowe tematy dyskusji z nauczycielami zostaną opracowane przez zespół po każdej debacie.

Spotkania odbędą się po każdej debacie, w ustalonym terminie głównie w formule on-line. Będą miały formę moderowanej rozmowy prowadzonej przez specjalistę. Docelowo grupa dyskusyjna będzie liczyć ok. 10-15 osób, a sama rozmowa potrwa ok. dwóch godzin.


Każdorazowo dokładny termin będzie ustalany przed debatą. Najbliższe spotkanie odbędzie się online 5 maja o godzinie 18:00.


Na koniec wszystkich czterech spotkań badawczych zostanie wydany krótki raport (pdf) dotyczący problematyki patriotyzmu wśród młodzieży – w oparciu o ideę projektu.

Aby wziąć udział w badaniach, należy:

      1. Zarejestrować się przed każdą debatą za pomocą formularza lub po debacie wysłać zgłoszenie na adres koordynatora projektu – Łukasza Ofiary: lofiara@centrumjp2.pl
      2. Obowiązkowo wziąć udział w debacie (przynajmniej zapoznać się z nią w formule on-line), ponieważ spotkanie badawcze będzie odnosić się w swojej treści do debaty
        Zapis debaty z 27 kwietnia – https://youtu.be/AfxnSVfyEv8

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.