Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Debata „Ubóstwo energetyczne. Jak je pokonać?”

Zapraszamy do obejrzenia debaty „Ubóstwo energetyczne. Jak je pokonać?”. Wzięli w niej udział: Jakub Wygnański (Fundacja Stocznia), Natalia Kołodyńska-Magdziarz (Nowa Konfederacja), Kamil Lipiński (Magazyn Kontakt). Spotkanie poprowadziła Magdalena Kadziak.

Naukowcy i działacze klimatyczni jednogłośnie wskazują, że bez powstrzymania kryzysu klimatycznego w przeciągu kilku dekad czekać nas może koniec naszego świata. Jednocześnie dla wielu osób i rodzin największym wyzwaniem pozostaje poradzenie sobie do końca miesiąca – w tym zapłacenie rachunków za energię. Ubóstwo energetyczne jest w Polsce dużym problemem społecznym nie od dziś, na co wskazywał raport Instytutu Badań Strukturalnych. Wobec nieuchronnie rosnących cen prądu problem ten będzie tylko narastał. Chyba że zaczniemy działać.

W swojej „zielonej i społecznej” encyklice „Laudato si’” papież Franciszek podkreślał, że nie mamy do czynienia z dwoma kryzysami, jednym społecznym a drugim ekologicznym, ale z jednym kryzysem społeczno-ekologicznym, który najmocniej uderza w najmniej zamożnych. Dlatego „musimy usłyszeć zarówno wołanie Ziemi, jak i krzyk ubogich”.

Jak przetłumaczyć to wezwanie na język konkretnych polityk publicznych, które pomogą rozwiązać problem ubóstwa energetycznego? Co ma tu do zrobienia administracja państwowa, co samorządy, a co społeczeństwo obywatelskie? Czy zakorzeniona w społecznej nauce Kościoła zasada solidarności i pomocniczości może być inspiracją do poradzenia sobie z wyzwaniem ubóstwa energetycznego?

Organizatorami debaty są Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Konrad Adenauer Stiftung.

Partnerami są Pressje, Greenpeace oraz  Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska.