Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Debata: Tolerancja w przestrzeni publicznej – blaski i cienie

20 października o godz. 12:00 dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska, prof. UKSW weźmie udział w debacie „Tolerancja w przestrzeni publicznej – blaski i cienie” podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pedagogia tolerancji – między wolnością a odpowiedzialnością” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Specyfiką myśli filozoficznej Wojtyły, jest to, że ma ona cel praktyczny. Swoje idee rozwijał w wypowiedziach o charakterze społecznym. Wspólnota u Wojtyły jest to społeczność, w której człowiek działając wspólnie z innymi, działa jako osoba. Jej jedność tworzy się w sferze świadomości jej członków, a podmiotem działania wspólnoty jest każdy indywidualny człowiek. Wspólnota budowana jest nie tylko na solidarności, ale także na dialogu jej członków ze sobą i ze światem zewnętrznym, postrzeganym obiektywnie, w sposób otwarty poznawczo i wzbogacający doświadczenia jednostki. Z tego powodu niezwykle istotny jest dzisiaj namysł nad pojęciami dialog i tolerancja oraz wychowanie w duchu tych wartości, a także odpowiedzialność za nie we wszystkich przestrzeniach życia i aktywności człowieka.

W debacie udział wezmą również:

  • dr Aldona Zakrzewska (Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie)
  • mgr Małgorzata Hochleitner (Kuratorium Oświaty w Olsztynie)
  • mgr Michał Kołakowski (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie)
  • mgr Marek Lewiński (Radio Olsztyn)

Dyskusję poprowadzi ks. dr Wojsław Czupryński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Więcej informacji na stronie: https://www.ko.olsztyn.pl/2022/08/26/seminarium-pedagogia-tolerancji-miedzy-wolnoscia-a-odpowiedzialnoscia/

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.