Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Debata online: „Ziemia pamięta”

13 października o godz. 19.30 zapraszamy na debatę poświęconą wspólnej przeszłości, pamięci i jej odzyskiwaniu. O pamięci potrzebnej i pamięci niechcianej z reporterką Katarzyną Kobylarczyk, Joanną Fikus z Muzeum POLIN i socjologiem Ireneuszem Krzemińskim rozmawiać będzie Marek Zając.

Inspiracją do debaty jest książka Katarzyny Kobylarczyk „Strup. Hiszpania rozdrapuje rany” i wystawa w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN „TU MURANÓW”. Oba wydarzenia (książka i wystawa) odnoszą się do pamięci i jej odzyskiwania. To właśnie wokół wspólnej przeszłości buduje się tożsamość pamięci narodu.

Jak Jan Paweł II rozumiał kategorie, takie jak: naród, pamięć, tożsamość? O tym porozmawiają również nasi rozmówcy. Te trzy podstawowe pojęcia nieodłącznie związane są z pontyfikatem Jana Pawła II i całą biografią Karola Wojtyły. Przesłanie jego pontyfikatu byłoby zapewne zupełnie inne, gdyby nie doświadczenia narodu polskiego i Europy w XX wieku.

Jan Paweł II „podjął refleksję nad obecnymi zjawiskami w świetle minionych dziejów, w których usiłował odnaleźć korzenie tego, co teraz dokonuje się w świecie, aby dać współczesnym, poszczególnym osobom i całym ludom, możliwość obudzenia w sobie, poprzez uważny powrót do pamięci, żywego poczucia własnej tożsamości”.

Spotkanie „Ziemia pamięta” organizowane jest przez Centrum Myśli Jana Pawła II wspólnie z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w ramach cyklu „Czytelnia POLIN”.

Spotkanie transmitowane będzie online na profilu Facebook Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Facebook POLIN.


Katarzyna Kobylarczyk – reporterka, pisarka. Publikowała w m.in. „Dzienniku Polskim”, „Polityce”, „Gazecie Wyborczej” i „Tygodniku Powszechnym”. Za książkę „Strup. Hiszpania rozdrapuje rany” otrzymała Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki.

Ireneusz Krzemiński – socjolog, profesor nauk humanistycznych, zajmuje się problematyką związaną z antysemityzmem, stereotypami narodowymi, socjologią zmian społecznych. Członek zarządu polskiego PEN Clubu. Członek Rady Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Od 2010 członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP.

Joanna Fikus – kierowniczka Działu Wystaw w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz członkini zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Marek Zając – dziennikarz i publicysta, przewodniczący Rady Fundacji Auschwitz Birkenau, od roku 2006 sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Dyrektor stacji telewizyjnej Polsat Rodzina. Laureat Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka.