Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Debata: Migranci nasi i nie nasi – jak nie dzielić ludzi?

17 września zapraszamy na debatę „Migranci nasi i nie nasi – jak nie dzielić ludzi”, którą poprowadzi dr Bartosz Wieczorek, ekspert z naszego Instytutu Badań Naukowych podczas Festiwalu Kontaktu.

Zjawisko migracji za sprawą wojny w Ukrainie, a wcześniej prób przekraczania granicy polsko-białoruskiej czy migracji do Polski Białorusinów po wyborach prezydenckich w 2020 r.  stało się już elementem naszej codzienności. Dotychczas tylko z odległości obserwowaliśmy fale migrantów, teraz migranci goszczą w naszej ojczyźnie. I choć uchodźcom z Ukrainy okazaliśmy wielką gościnność, to wobec uchodźców na granicy białoruskiej społeczeństwo polskie było bardzo mocno podzielone.

Pojawił się też z czasem niebezpieczny dyskurs dzielący uchodźców na „dobrych” i „złych”. Wmieszała się w to polityka, co podniosło temperaturę debaty. Z jednej strony zwolennicy przyjmowania uchodźców podkreślili ich fatalną sytuację bytową (obecność kobiet w ciąży czy małych dzieci), z innej podkreślali, że bezpieczeństwo granic jest najważniejsze, a uchodźcy są tylko „bronią” polityczną, która me zdestabilizować sytuację na polskiej granicy.

Co należy robić, aby do społeczeństwa docierały wiarygodne informacje o migrantach? Jak kształtować w społeczeństwie wiedzę i postawy dotyczące migrantów, a zwalczać stereotypy i uprzedzenia? Kim jest dla nas migrant? Od czego zależy to, w jaki sposób go potraktujemy, a od czego powinno zależeć?

Dr Bartosz Wieczorek zaprosił do rozmowy:

  • dr hab. prof. UKSW Monikę Trojanowską-Strzęboszewską – członkinię Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją oraz Interdyscyplinarnej Sieci Badań nad Migracją na UKSW.
  • Małgorzatę Jaźwińską – adwokatkę, członkinię Zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, wyróżnioną w 2019 r. w konkursie Naczelnej Rady Adwokackiej „Adwokatka Roku”. Szczególnie interesuje się problematyką administracyjnej detencji uchodźców i migrantów.
  • ppłk dr. inż. Wojciecha Sójkę – Zastępce Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Państwa na Akademii Sztuki Wojennej, oficera Wojska Polskiego i nauczyciela akademickiego, który pracuje aktualnie nad oceną funkcjonowania systemu ochrony granicy państwowej w warunkach zagrożenia zewnętrznego, agresji oraz bezpieczeństwa granic Unii Europejskiej i Strefy Schengen.

WSTĘP WOLNY!

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.