Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Ciałość – wystawa fotografii studenckiej

Ciałość to projekt skierowany do młodych artystów – studentów, którzy za pomocą fotografii pokażą oblicza ciała i cielesności. Celem projektu jest przede wszystkim ukazanie całości ciała – jego piękna, ale i brzydoty, uchwycenie wyjątkowości ludzkiego ciała, a także naszej relacji z ciałem i stosunku do cielesności.

Fotografie artystów można było oglądać w naszej siedzibie przy Foksal 11 w dniach 24-31 lipca.

Kuratorzy wystawy – stypendyści m.st. Warszawy im. Jana Pawła II – Alicja Sobiepańska i Wojciech Chałupka.

___________

Wystawa Ciałość jest realizowana przez stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II w ramach programu „Zrealizuj projekt” prowadzonego w Centrum Myśli Jana Pawła II będzie próbą zaprezentowania i unaocznienia ciała pojmowanego jako całość. Kuratorzy wystawy  skonstruowali ją w taki sposób, aby skłaniała ona do refleksji nad własnym ciałem i zachęcała do poznania obrazu ciała, który jest piękny, ale nie idealny, jest delikatny, sensualny i seksualny, ale nie useksualniony i uprzedmiotowiony. Ukazać ciało prawdziwe i naturalne mimo tego, że ukazane przez obiektyw. Poruszyć także tematy inności, niedoskonałości i różnorodności ciał, nawołując tym samym do samoakceptacji i delikatności w stosunku do własnego ciała.

Projekt jest współfinansowany ze środków Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego.