Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Miasto Dialogu: Podmiotowość człowieka w metropolii