Zespół


Michał Senk

Dyrektor

dyrektor@centrumjp2.pl

dr hab. Michał Łuczewski

Zastępca dyrektora

mluczewski@centrumjp2.pl

Anna Okapiec

Główna księgowa

aokapiec@centrumjp2.pl


Dział stypendialno-edukacyjny

Maria Jankowska

Kierownik Działu Stypendialno-Edukacyjnego

mjankowska@centrumjp2.pl

Małgorzata Łuczak

Starszy specjalista ds. projektów edukacyjnych

mluczak@centrumjp2.pl

Kinga Najkowska

Starszy specjalista ds. stypendiów

knajkowska@centrumjp2.pl

Katarzyna Osior-Szot

Koordynator wolontariatu

kosior@centrumjp2.pl

Justyna Słowińska-Zarymbska

Specjalista ds. projektów edukacyjnych

jslowinska@centrumjp2.pl


Instytut Badań Naukowych

dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska, prof. UKSW

Kierownik Instytutu Badań Naukowych

dzukowska@centrumjp2.pl

dr hab. Paweł Skibiński

Senior Fellow (Główny specjalista ds. naukowych)

pskibinski@centrumjp2.pl

Teresa Mazan

Specjalista ds. badań naukowych

tmazan@centrumjp2.pl

dr Bartosz Wieczorek

Specjalista ds. badań naukowych

bwieczorek@centrumjp2.pl

Alina Piekarz

Specjalista ds. organizacji i obsługi projektów naukowych

apiekarz@centrumjp2.pl

Marzena Zielonka

Specjalista ds. współpracy międzynarodowej

mzielonka@centrumjp2.pl


Dział Zasobów Cyfrowych

Anna Olesiak

Kierownik Działu Zasobów Cyfrowych

aolesiak@centrumjp2.pl

Barbara Stefańska

Specjalista ds. informacji naukowej

bstefanska@centrumjp2.pl

Piotr Strasz

Starszy specjalista ds. projektów cyfrowych

pstrasz@centrumjp2.pl


Chór Centrum Myśli Jana Pawła II

Jan Krutul

Dyrygent / Manager Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II

jkrutul@centrumjp2.pl


Dział Upowszechniania

Maciej Omylak

Kierownik Działu Upowszechniania

momylak@centrumjp2.pl

Marcin Nowak

Starszy specjalista ds. organizacji imprez kulturalnych

mnowak@centrumjp2.pl

Grzegorz Kaska

Specjalista ds. organizacji imprez kulturalnych

gkaska@centrumjp2.pl


Dział Komunikacji

Joanna Korzeniewska

Kierownik Działu Komunikacji /
Rzecznik prasowy

jkorzeniewska@centrumjp2.pl

Paweł Bysko

Zastępca Kierownika Działu Komunikacji

pbysko@centrumjp2.pl

Karolina Ben-Bujanowicz

Specjalista ds. marki

kben@centrumjp2.pl

Wojciech Paduch

Specjalista ds. komunikacji

wpaduch@centrumjp2.pl

Karol Grabiec

Współpracownik
Ekspert ds. fundraisingu

kgrabiec@centrumjp2.pl

Wioletta Milej

Specjalista ds. komunikacji biznesowej

wmilej@centrumjp2.pl


Dział Administracji

Agata Stepańczuk

Kierownik Działu Administracji

astepanczuk@centrumjp2.pl

Ewelina Kamińska

Starszy specjalista ds. administracji

ekaminska@centrumjp2.pl

Magda Kędziera

Starszy specjalista ds. administracji
Inspektor ochrony danych

mkedziera@centrumjp2.pl

Sylwia Paździerska

Specjalista ds. administracji

spazdzierska@centrumjp2.pl

Justyna Żmijewska

Specjalista ds. administracji

jzmijewska@centrumjp2.pl


Dział Finansowo-Księgowy

Urszula Rastawiecka

Specjalista ds. księgowości

urastawiecka@centrumjp2.pl

Sylwia Borkowska

Specjalista ds. księgowości

sborkowska@centrumjp2.pl

Łucja Konopka

Główny specjalista ds. organizacyjnych i finansowych

lkonopka@centrumjp2.pl


Kadry i płace

Elżbieta Kucka

Specjalista ds. kadr i płac

ekucka@centrumjp2.pl


IT

Tomasz Romanowski

Specjalista ds. IT

tromanowski@centrumjp2.pl