Zespół


 

Michał Senk

Dyrektor

dyrektor@centrumjp2.pl

 

 

dr Michał Łuczewski

Zastępca dyrektora

mluczewski@centrumjp2.pl

 

 

Monika Jakubczyk

Główna księgowa

mjakubczyk@centrumjp2.pl

 


Dział stypendialno-edukacyjny

Maria Jankowska

Kierownik Działu Stypendialno-Edukacyjnego

mjankowska@centrumjp2.pl

 

 

Kinga Najkowska

Specjalista ds. projektów społecznych

knajkowska@centrumjp2.pl

 

 

Katarzyna Osior-Szot

Koordynator wolontariatu /specjalista ds. projektów społecznych

kosior@centrumjp2.pl

 

 

Justyna Słowińska

Specjalista ds. projektów społecznych

jslowinska@centrumjp2.pl

 

Karolina Kędzia

Specjalista ds. projektów społecznych

kkedzia@centrumjp2.pl

 


Instytut Badań Naukowych

dr Dominika Żukowska-Gardzińska

Kierownik Instytutu Badań Naukowych

dzukowska@centrumjp2.pl

 

 

prof. Paweł Skibiński

Senior Fellow (Główny specjalista ds. naukowych)

pskibinski@centrumjp2.pl

 

 

Teresa Mazan

Specjalista ds. badań naukowych

tmazan@centrumjp2.pl

 

Natalia Staniszewska

Specjalista ds. organizacji i obsługi projektów naukowych

nstaniszewska@centrumjp2.pl

 

Bogdan Sadowski

Główny specjalista ds. programowych

bsadowski@centrumjp2.pl

Jonathan Price

Współpracownik

jprice@centrumjp2.pl

 

 


Dział Zasobów Cyfrowych

Anna Olesiak

Kierownik Działu Zasobów Cyfrowych

aolesiak@centrumjp2.pl

Barbara Stefańska

Specjalista ds. informacji naukowej

bstefanska@centrumjp2.pl

Piotr Strasz

Starszy specjalista ds. projektów cyfrowych

pstrasz@centrumjp2.pl

 


Chór Centrum Myśli Jana Pawła II

Jan Krutul

Dyrygent / Manager Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II

jkrutul@centrumjp2.pl

 


Dział Upowszechniania

Szymon Pulcyn

Kierownik Działu Upowszechniania

spulcyn@centrumjp2.pl

 

 

Marcin Nowak

Starszy specjalista ds. organizacji imprez kulturalnych

mnowak@centrumjp2.pl

 

 

Grzegorz Kaska

Specjalista ds. organizacji imprez kulturalnych i edukacji

gkaska@centrumjp2.pl

 

 

Maciej Omylak

Specjalista ds. produkcji wydarzeń kulturalnych

momylak@centrumjp2.pl

Magdalena Witowska

Specjalista ds. produkcji koncertów

mwitowska@centrumjp2.pl

 

 


Dział Komunikacji

Joanna Korzeniewska

Kierownik Działu Komunikacji / Rzecznik prasowy

jkorzeniewska@centrumjp2.pl

 

 

Paweł Bysko

Starszy specjalista ds. komunikacji społecznej

pbysko@centrumjp2.pl

 

 

Beata Gołębiewska-Chęciak

Starszy specjalista ds. komunikacji społecznej

bgolebiewska@centrumjp2.pl

 

 

Karolina Ben-Bujanowicz

Specjalista ds. marketingu i sprzedaży

kben@centrumjp2.pl

 

 

Karol Grabiec

Specjalista ds. promocji i fundraisingu

kgrabiec@centrumjp2.pl

Karolina Podlewska

Specjalista ds. mediów społecznościowych i komunikacji wewnętrznej

kpodlewska@centrumjp2.pl

 


Dział Administracji

Agata Stepańczuk

Kierownik Działu Administracji

astepanczuk@centrumjp2.pl

 

 

Ewelina Kamińska

Specjalista ds. administracji

ekaminska@centrumjp2.pl

 

 

Magda Kędziera

Specjalista ds. administracji
Inspektor ochrony danych

mkedziera@centrumjp2.pl

 

 

Sylwia Paździerska

Specjalista ds. administracji

spazdzierska@centrumjp2.pl

Justyna Żmijewska

Specjalista ds. administracji

jzmijewska@centrumjp2.pl

 


Dział Finansowo-Księgowy

Urszula Rastawiecka

Specjalista ds. księgowości

urastawiecka@centrumjp2.pl

 

Agnieszka Kwiatkowska

Specjalista ds. księgowości

akwiatkowska@centrumjp2.pl

 

Łucja Konopka

Główny specjalista ds. organizacyjnych i finansowych

lkonopka@centrumjp2.pl

 

 


Kadry i płace

Elżbieta Kucka

Specjalista ds. kadr i płac

ekucka@centrumjp2.pl

 


IT

Tomasz Romanowski

Specjalista ds. IT

tromanowski@centrumjp2.pl