Michał Senk

Dyrektor

dyrektor@centrumjp2.pl

Anna Olesiak

Zastępca dyrektora

aolesiak@centrumjp2.pl

Anna Okapiec

Główna księgowa

aokapiec@centrumjp2.pl

Dział stypendialno-edukacyjny

Urszula Silwon-Bublej

Kierownik Działu Stypendialno-Edukacyjnego

usilwon@centrumjp2.pl

Kinga Świstak

Starszy specjalista ds. stypendiów

kswistak@centrumjp2.pl

Dorota Czajkowska

Specjalista ds. projektów edukacyjnych / koordynator wolontariatu

Aleksandra Jędrychowska

Specjalistka ds. projektów edukacyjnych

ajedrychowska@centrumjp2.pl

Justyna Słowińska-Zarymbska

Specjalista ds. projektów edukacyjnych

Bartłomiej Miąsko

Specjalista ds. projektów edukacyjnych / specjalista ds. stypendiów

bmiasko@centrumjp2.pl


Instytut Badań Naukowych

dr Bartosz Wieczorek

p.o Kierownika Instytutu Badań Naukowych

bwieczorek@centrumjp2.pl

Marzena Zielonka

Starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej

mzielonka@centrumjp2.pl


Dział Zasobów Cyfrowych

Piotr Strasz

Kierownik Działu Zasobów Cyfrowych

pstrasz@centrumjp2.pl

Ignacy Masny

Specjalista ds. zasobów cyfrowych

imasny@centrumjp2.pl

Anna Krzyczkowska

Specjalista ds. informacji naukowej

akrzyczkowska@centrumjp2.pl


Chór Centrum Myśli Jana Pawła II

Jakub Siekierzyński

Dyrgent / Manager Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II

jsiekierzynski@centrumjp2.pl


Dział Upowszechniania

Mateusz Toma

Kierownik Działu Upowszechniania

mtoma@centrumjp2.pl

Marcin Nowak

Starszy specjalista ds. organizacji imprez kulturalnych

mnowak@centrumjp2.pl

Grzegorz Kaska

Specjalista ds. organizacji imprez kulturalnych

gkaska@centrumjp2.pl


Dział Komunikacji

Paweł Bysko

p.o Kierownika Działu Komunikacji/Rzecznika Prasowego

pbysko@centrumjp2.pl

Joanna Korzeniewska

Kierownik Działu Komunikacji /
Rzecznik prasowy
nieobecna do drugiej połowy 2023 r.

Agata Madaj

Starsza specjalistka ds. komunikacji

amadaj@centrumjp2.pl

Wioletta Milej

Starsza specjalistka ds. komunikacji biznesowej

wmilej@centrumjp2.pl

Katarzyna Lemańska

Specjalistka ds. komunikacji i budowy marki

klemanska@centrumjp2.pl

Dominika Lalak

Specjalistka ds. komunikacji

Anna Pławecka

Specjalistka ds. komunikacji

aplawecka@centrumjp2.pl


Dział Administracji

Elżbieta Trochimiak-Marek

Kierownik Działu Administracji

etrochimiak@centrumjp2.pl

Ewelina Kamińska

Starszy specjalista ds. administracji

ekaminska@centrumjp2.pl

Magda Kędziera

Starszy specjalista ds. administracji
Inspektor ochrony danych

mkedziera@centrumjp2.pl

Małgorzata Mrugała-Achahboune

Specjalista ds. administracji

mmrugala@centrumjp2.pl

Justyna Żmijewska

Starszy specjalista ds. administracji

jzmijewska@centrumjp2.pl


Dział Finansowo-Księgowy

Urszula Rastawiecka

Specjalista ds. księgowości

urastawiecka@centrumjp2.pl

Sylwia Borkowska

Specjalista ds. księgowości

sborkowska@centrumjp2.pl


Kadry i płace

Elżbieta Kucka

Starszy specjalista ds. kadr i płac

ekucka@centrumjp2.pl


IT

Tomasz Romanowski

Starszy specjalista ds. IT

tromanowski@centrumjp2.pl