Zespół


Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II

Michał Senk

Dyrektor

dyrektor@centrumjp2.pl

Anna Olesiak

Zastępca dyrektora

aolesiak@centrumjp2.pl

Anna Okapiec, główna księgowa Centrum Myśli Jana Pawła II

Anna Okapiec

Główna księgowa

aokapiec@centrumjp2.pl


Dział stypendialno-edukacyjny

Maria Jankowska

Kierownik Działu Stypendialno-Edukacyjnego

mjankowska@centrumjp2.pl

Magdalena Pająk

Specjalista ds. projektów edukacyjnych

mpajak@centrumjp2.pl

Kinga Świstak

Starszy specjalista ds. stypendiów

kswistak@centrumjp2.pl

Justyna Słowińska-Zarymbska

Specjalista ds. projektów edukacyjnych

jslowinska@centrumjp2.pl

Dorota Wesołowska

Specjalista ds. projektów edukacyjnych / koordynator wolontariatu

dwesolowska@centrumjp2.pl


Instytut Badań Naukowych

dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska, prof. UKSW

Kierownik Instytutu Badań Naukowych

dzukowska@centrumjp2.pl

dr Bartosz Wieczorek

Starszy specjalista ds. badań naukowych

bwieczorek@centrumjp2.pl

Marzena Zielonka

Starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej

mzielonka@centrumjp2.pl

Alina Piekarz

Specjalista ds. organizacji projektów naukowych

apiekarz@centrumjp2.pl


Dział Zasobów Cyfrowych

Piotr Strasz

Kierownik Działu Zasobów Cyfrowych

pstrasz@centrumjp2.pl

Barbara Stefańska

Starszy specjalista ds. informacji naukowej

bstefanska@centrumjp2.pl


Chór Centrum Myśli Jana Pawła II

Jan Krutul

Dyrygent / Manager Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II

jkrutul@centrumjp2.pl


Dział Upowszechniania

Maciej Omylak

Kierownik Działu Upowszechniania

momylak@centrumjp2.pl

Marcin Nowak

Starszy specjalista ds. organizacji imprez kulturalnych

mnowak@centrumjp2.pl

Grzegorz Kaska

Specjalista ds. organizacji imprez kulturalnych

gkaska@centrumjp2.pl


Dział Komunikacji

Joanna Korzeniewska

Kierownik Działu Komunikacji /
Rzecznik prasowy

jkorzeniewska@centrumjp2.pl

Paweł Bysko

Zastępca Kierownika Działu Komunikacji

pbysko@centrumjp2.pl

Mateusz Toma

Specjalista ds. promocji i budowy marki

mtoma@centrumjp2.pl

Wojciech Paduch

Specjalista ds. komunikacji

wpaduch@centrumjp2.pl

Wioletta Milej

Specjalista ds. komunikacji biznesowej

wmilej@centrumjp2.pl


Dział Administracji

Piotr Kryszczuk

Kierownik Działu Administracji

pkryszczuk@centrumjp2.pl

Ewelina Kamińska

Starszy specjalista ds. administracji

ekaminska@centrumjp2.pl

Magda Kędziera

Starszy specjalista ds. administracji
Inspektor ochrony danych

mkedziera@centrumjp2.pl

Agnieszka Sałyga

Specjalista ds. administracji

asalyga@centrumjp2.pl

Justyna Żmijewska

Specjalista ds. administracji

jzmijewska@centrumjp2.pl


Dział Finansowo-Księgowy

Urszula Rastawiecka

Specjalista ds. księgowości

urastawiecka@centrumjp2.pl

Sylwia Borkowska

Specjalista ds. księgowości

sborkowska@centrumjp2.pl


Kadry i płace

Elżbieta Kucka

Specjalista ds. kadr i płac

ekucka@centrumjp2.pl


IT

Tomasz Romanowski

Starszy specjalista ds. IT

tromanowski@centrumjp2.pl