Centrum Myśli Jana Pawła II


Centrum Myśli Jana Pawła II to warszawska instytucja kultury, która w intelektualnym i duchowym dorobku Karola Wojtyły poszukuje odpowiedzi na najważniejsze pytania i wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy aktywni w obszarze kultury, edukacji oraz budowania społecznie zaangażowanego społeczeństwa. Centrum to miejsce spotkań i dialogu, w którym kreujemy przestrzeń współpracy ze środowiskiem naukowym i artystycznym ponad podziałami kulturowymi i ideologicznymi.

Jako operator Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, wspieramy rozwój młodych, utalentowanych osób, które w przyszłości będą kształtować naszą rzeczywistość społeczną
i kulturalną.

Propagując ideę wolontariatu, umacniamy postawy obywatelskie w oparciu o potrzebę solidarności i odpowiedzialności za dobro wspólne. Nasza instytucja prowadzi wysokiej klasy chór, który poprzez liczne koncerty, prawykonania i udział w festiwalach wprowadza nauczanie JP2 w sferę muzyki.

Co roku organizujemy: interdyscyplinarny Festiwal „Nowe Epifanie”, konfrontujący tradycję wielkopostną z nowoczesnymi formami artystycznego wyrazu oraz międzykulturowy Festiwal „Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju”, który tworzy mosty pomiędzy różnorodnymi wrażliwościami, łącząc to, co świeckie i święte w muzyce.

Najnowszy projekt Centrum – multimedialny portal JP2online.pl – stanowi pierwsze w Polsce i na świecie, kompleksowe źródło wiedzy o papieżu i jego dziedzictwie.

czarnobiałe zdjęcie kamienicy w Warszawie, ulica Foksal 11