Centrum Myśli Jana Pawła II


Centrum Myśli Jana Pawła II to warszawska in­stytucja kultury, miejsce spotkań i dialogu, ośrodek, w którym przy­bliżamy nauczanie papieża.

Chcemy wprowadzać jego myśl do każdej sfery życia. Współpracujemy z naj­ważniejszymi ośrodkami papieskimi i badaw­czymi na całym świecie. Stwarzamy przestrzeń do dyskusji i refleksji naukowej nad pontyfikatem Jana Pawła II oraz szczegółowymi zagadnieniami z nauczania papieskiego. Szukamy nowych form wy­razu trafiających do młodych ludzi. Organizujemy spotkania, wystawy, debaty, konferencje. Wydajemy książki. Zachęcamy młodzież do nauki i twórczego działania. Idziemy pod prąd, bo taką drogę wskazywał Jan Paweł II.

Jan Paweł II na co dzień inspiruje nas do działania. Dlatego i my staramy się zachęcać innych do aktywności na rzecz drugiego człowieka, kultury i społeczeństwa. Na każde z naszych wydarzeń zapraszamy mieszkańców stolicy. W ten sposób Warszawa staje się coraz bardziej mia­stem Jana Pawła II, tak jak podczas Światowych Dni Młodzieży czy obchodów kanonizacji papieża.

czarnobiałe zdjęcie kamienicy w Warszawie, ulica Foksal 11