Zwycięstwo człowieka

„Człowiek jest powołany do odnoszenia zwycięstwa w Jezusie Chrystusie. Jest to zwycięstwo nad grzechem, nad starym człowiekiem, który tkwi głęboko w każdym z nas”. Czy przesłanie pielgrzymki Jana Pawła II z roku 1983 jest nadal aktualne? 

Siostra Małgorzata Chmielewska (Chleb Życia), Tomek Budzyński (Armia, 2.Tm 2.3), ks. Henryk Zieliński (Idziemy) wraz z Łukaszem Ofiarą (CMJPII) będą zastanawiać się czy przesłanie Jana Pawła II sformułowane w 1983 r. może być wciąż aktualne. Podczas pielgrzymki Papież mówił o walce i pełni człowieczeństwa oraz możliwym zwycięstwie człowieka. Zwycięstwie moralnym, zwycięstwie przez przebaczenie, zwycięstwa przez przekraczanie siebie w Chrystusie. Wzywał do zaangażowania i wychodzenia z marazmu. Do zaufania Bogu.
 
Chcemy wspólnie zastanowić się nad egzystencjalnym wymiarem przesłania Jana Pawła II o zwycięstwie, rozmawiać o tym, na ile jego nauczanie może być kompasem w naszym życiu. 
 
Czy można doświadczyć zwycięstwa wśród bezdomnych, wśród ludzkiej nędzy i odrzucenia? Czy Bóg może zwyciężyć nad moim grzechem, alkoholem, narkotykami i nihilizmem? Na te i inne pytania będziemy szukać odpowiedzi.
 
Data: 21 maja 
Godz.: 18:30 
Miejsce: s. 207 w budynku Starego BUWu, na Kampusie Centralnym Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28.
 
Na spotkanie zapraszają: Centrum Myśli Jana Pawła II, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, ASK Soli Deo i NZS UW
Dodano: