Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Zwycięstwo człowieka

„Człowiek jest powołany do odnoszenia zwycięstwa w Jezusie Chrystusie. Jest to zwycięstwo nad grzechem, nad starym człowiekiem, który tkwi głęboko w każdym z nas”. Czy przesłanie pielgrzymki Jana Pawła II z roku 1983 jest nadal aktualne? 

Siostra Małgorzata Chmielewska (Chleb Życia), Tomek Budzyński (Armia, 2.Tm 2.3), ks. Henryk Zieliński (Idziemy) wraz z Łukaszem Ofiarą (CMJPII) będą zastanawiać się czy przesłanie Jana Pawła II sformułowane w 1983 r. może być wciąż aktualne. Podczas pielgrzymki Papież mówił o walce i pełni człowieczeństwa oraz możliwym zwycięstwie człowieka. Zwycięstwie moralnym, zwycięstwie przez przebaczenie, zwycięstwa przez przekraczanie siebie w Chrystusie. Wzywał do zaangażowania i wychodzenia z marazmu. Do zaufania Bogu.
 
Chcemy wspólnie zastanowić się nad egzystencjalnym wymiarem przesłania Jana Pawła II o zwycięstwie, rozmawiać o tym, na ile jego nauczanie może być kompasem w naszym życiu. 
 
Czy można doświadczyć zwycięstwa wśród bezdomnych, wśród ludzkiej nędzy i odrzucenia? Czy Bóg może zwyciężyć nad moim grzechem, alkoholem, narkotykami i nihilizmem? Na te i inne pytania będziemy szukać odpowiedzi.
 
Data: 21 maja 
Godz.: 18:30 
Miejsce: s. 207 w budynku Starego BUWu, na Kampusie Centralnym Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28.
 
Na spotkanie zapraszają: Centrum Myśli Jana Pawła II, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, ASK Soli Deo i NZS UW

Opublikowano 17.05.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II