Zrealizuj projekt

W ramach „Zrealizuj projekt” chcemy przekazać Stypendystom-studentom (I-IV rok) wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania projektem oraz umożliwić im wykorzystanie jej w praktyce poprzez realizację projektów w jednym z czterech obszarów: nauka, kultura, sport, zaangażowanie społeczne.

Projekt obejmie kilka etapów: rekrutację uczestników, cykl warsztatów szkoleniowych oraz spotkań konsultacyjnych z ekspertem-trenerem, realizację projektów oraz ewaluację i wspólne świętowanie.

W trakcie trwania cyklu warsztatów szkoleniowych uczestnicy nabędą kompetencje twarde z zakresu prowadzenia i zarządzania projektami oraz kompetencje miękkie, takie jak np. komunikacja i współpraca w grupie. Na tym etapie uczestnicy z pomocą eksperta-trenera wyklarują pomysły, które następnie w okresie wakacyjnym zrealizują.

Wierzymy, że „Zrealizuj projekt” da uczestnikom możliwość nabycia kompetencji, które przydadzą się na późniejszym etapie życia zarówno zawodowego, jak i społecznego. Realizacja działań projektowych pozwoli nie tylko na nabycie konkretnych kompetencji ale da również poczucie sprawczości i odpowiedzialności za prowadzone działanie.

Dodano: