Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Zmarł Stanisław Rybicki

W piątek, 18 marca, zmarł Stanisław Rybicki. Był uczestnikiem licznych wyjazdów w góry z Karolem Wojtyłą, od początku należał do „Środowiska”, grona studentów, które skupiało się wokół przyszłego Jana Pawła II. Przedstawiamy krótką sylwetkę Stanisława Rybickiego oraz wywiad, w którym opowiada o latach znajomości z Karolem Wojtyłą.


Wywiad można zobaczyć: TUTAJ.

Stanisław Rybicki przyszłego Jana Pawła II poznał w roku 1951, kiedy był on wikarym w kościele św. Floriana. Należał do grona „Rodzinki” – pierwszej grupy młodych skupionych wokół księdza Wojtyły. Uczestniczył w rekolekcjach, wykładach, katechezach, spotkaniach, wyjazdach w czasach studenckich i później. Po wyborze Karola Wojtyły na papieża był uczestnikiem częstych spotkań „Środowiska” z Janem Pawłem II w kraju i we Włoszech.
 

Opublikowano 20.03.2011

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.