Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

p.o Kierownika Instytutu Badań Naukowych