Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

p.o. Kierowniczki Działu Komunikacji / Rzeczniczki prasowej