Zdynia – licealiści

Stypendyści z liceum wyruszyli na Papieską Szkołę Letnią do Zdyni k/Uścia Gorlickiego 14 sierpnia.
Już w pierwszych dniach obozu zdobyli Jaworzynę Konieczniańską (881 m n.p.m.) oraz najwyższy szczyt po polskiej stronie Beskidu Niskiego – Lackową (997 m n.p.m.). Na długo pozostanie im z pewnością w pamięci spotkanie z państwem Rybickimi, którzy jako studenci zrealizowali pomysł Karola Wojtyły, zakładając Środowisko – grupę osób wędrujących po górach z przyszłym papieżem. Opowiadali, jakim człowiekiem był Karol Wojtyła, oraz tłumaczyli, na czym polegała niezwykłość jego osoby.
Uczestnicy obozu zwiedzili miejscowość Gładyszów, uczestniczyli we mszy grekokatolickiej w miejscowej cerkwi, poznawali bogactwo liturgii wschodniej. Wizyta na gładyszowskim cmentarzu wojennym – należącym do jednego z dwóch okręgów cmentarnych w Beskidzie Niskim – ukazała młodzieży problem relacji polsko-ukraińskich w czasie II wojny światowej.
Stypendyści mieli także okazję obejrzeć opuszczone wsie, z których w latach 1944-1946 wysiedlono Łemków.

Dodano: