Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Zdjęcia

Z okazji 100. urodzin Karola Wojtyły udostępniamy niepublikowane wcześniej archiwalne fotografie z życia
i pontyfikatu Jana Pawła II.

Zapraszamy do pobierania!

Spis fotografii:

[1] Ks. abp Karol Wojtyła po wygłoszonym referacie (1964), fot. Marian Hałasa/KUL

[2] Ks. abp Karol Wojtyła na dziedzińcu KUL-u (1965-75), fot. Marian Hałasa/KUL

[3] Jan Paweł II podczas spotkania z wiernymi w Rzymie (21.07.1990), fot. Autor nieznany

[4] Pielgrzymka Jana Pawła II do USA (04.10.1979), fot. Thomas J. O’Halloran/USN WR COLL

[5] Ks. abp Karol Wojtyła po wygłoszonym referacie (1964), fot. Marian Hałasa/KUL

[6] VII Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (Warszawa, 13.06.1999), fot. Szymon Pulcyn

[7] VII Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (Warszawa, 13.06.1999), fot. Szymon Pulcyn


Fotografie [1-5] należą do Domeny Publicznej. Wolno je zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę. Domena publiczna obejmuje całą wiedzę i informacje – w tym zdjęcia i utwory audiowizualne – które nie są już chronione prawem autorskim i mogą być wykorzystywane bez ograniczeń. Wykorzystując utwór należy pamiętać o poszanowaniu autorskich praw osobistych Twórcy.

Fotografie [6-7] są udostępniane na licencji CC BYNCND 3.0 PL, co oznacza m.in:

– wolno je kopiować, rozpowszechniać i adaptować w dowolnym medium i formacie w projektach o charakterze niekomercyjnym, wyłącznie na terenie Polski.

– należy oznaczyć zdjęcie nazwiskiem autora: fot. Szymon Pulcyn

Szczegółowy opis i warunki licencji CC BYNCND 3.0 PL
[LINK
: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/]

Opublikowano 01.04.2020

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.