Zaświadczenia o wysokości wypłacanego stypendium


Zaświadczenia o wysokości wypłacanego stypendium wystawiane są przez Urząd m.st.Warszawy.

W celu uzyskania takiego zaświadczenia, należy skontaktować się z panią Zofią Raczkowską (tel. 22 443 28 05). Przygotuje ona zaświadczenie, na odbiór którego będzie można umówić się w dogodnym terminie.