Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Zaśpiewaliśmy kolędy!

W Uroczystość trzech Króli, 6 stycznia, odbyło się kolędowanie stypendystów m.st. Warszawy i pracowników Centrum Myśli Jana Pawła II. W pięknych salach Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II na wspólnym śpiewaniu tradycyjnych polskich pastorałek i pieśni bożonarodzeniowych zgromadziło się ponad dwieście pięćdziesiąt osób.


Spotkaniu ludowe brzmienie nadawała Kapela Janusza Prusinowskiego, a domowe wypieki przyniesione przez stypendystów pozwoliły poczuć wszystkim rodzinną atmosferę. Stypendystom noworoczne życzenia przesłała Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego spotkania, zwłaszcza przynosząc domowe smakołyki, serdecznie dziękujemy!

Okolicznościowe wiersze Ingi Rüb – stypendystki.

List z życzeniami dla Stypendystów

od Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz