Zarządzanie z ludzką twarzą

Eksperci Centrum Myśli Jana Pawła II – dr Dominika Żukowska-Gardzińska i Marcin Nowak – znaleźli się w gronie autorów publikacji „Zarządzanie z ludzką twarzą” przygotowanej przez Laboratorium „Więzi”. Publikacja jest skierowana do firm, organizacji i instytucji publicznych. Autorzy proponują w niej personalistyczne podejście do procesu zarządzania.

Koncepcja personalizmu podejmowana przez Jana Pawła II, zarówno w pracy naukowej i duszpasterskiej, dostarcza wielu odpowiedzi na pytanie o personalistyczny model zarządzania w organizacji: „W roku 1960 bp Karol Wojtyła wydał książkę będącą etycznym studium na temat miłości. Podjął w niej pytanie o to, kim jest człowiek i jakie miejsce zajmuje miłość w jego rozwoju oraz relacjach, które buduje. Rozważaniom tym nadał tytuł Miłość i odpowiedzialność, poniekąd wydobywając ze słowa „odpowiedzialność” nowe znaczenia. Nie mógł wiedzieć, że w kolejnym stuleciu wzrośnie zainteresowanie tym pojęciem, a ono samo przejdzie długą drogę odkrywania nowych znaczeń i kontekstów, a także stanie się pomocne w rozumieniu osoby i jej miejsca w przestrzeni zawodowej”.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem publikacji. Można ją pobrać za darmo na stronie Laboratorium „Więzi”.

Dodano: