Zaproszenie

Kuźnia 2011/12 – „Projekt: Życie”

„Jak postępować, ażeby moje życie miało sens, pełny sens i wartość?”

Planujesz naukę, sylwestra, wakacje, maturę, studia, później praca, rodzina. Pytanie czy da się zaplanować całe życie? Czy życie to nauka, przyjaciele, rodzina i praca? Czy czegoś tu brakuje? Przecież: „nie żyje się, nie kocha się i nie umiera na próbę”

Dobry projekt to dobrze postawiony cel! Czy myślisz o swoim życiu jako o wyzwaniu do zrealizowania? Kuźnia zaprasza Cię w tym roku do pasjonującej przygody przygotowania autorskiego „Projektu Życie” z Janem Pawłem II.

„Projekt: życie”

Okres młodości jest bowiem czasem szczególnie intensywnego odkrywania ludzkiego ja – i związanych z nim właściwości oraz uzdolnień. Stopniowo i sukcesywnie odsłania się przed wewnętrznym widzeniem rozwijającej się osobowości młodzieńczej lub dziewczęcej owa specyficzna, poniekąd jedyna i niepowtarzalna — potencjalność konkretnego człowieczeństwa, w którą wpisany jest jakby cały projekt przyszłego życia. Życie rysuje się jako realizacja owego projektu: jako „samourzeczywistnienie”. (…) Jest to bogactwo odkrywania, a zarazem planowania, wybierania, przewidywania i podejmowania pierwszych własnych decyzji, które mają znaczenie dla przyszłości w wymiarze ściśle osobowym ludzkiej egzystencji. Równocześnie są one społecznie ważne. (Jan Paweł II, List do Młodych, 1985r.)

Co będzie się działo w „Kuźni”?

1. Lektura Listu do Młodych Jana Pawła II, w której Papież przedstawia propozycję „projektu życia” realizowanego w mniejszych działaniach.
2. „Papieska Kuźnia Menedżerów”, czyli warsztat umiejętności współpracy w zespole.
3. Działania metodą projektu, czyli to, co zaplanujemy i zrealizujemy w zespole.

Zapraszamy właśnie Ciebie (uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej)!

Więcej informacji:
Ula Sadowska
kuznia@centrumjp2.pl
tel: 798 847 490

Dodano: