Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Zaproszenie

Kuźnia 2011/12 – „Projekt: Życie”

„Jak postępować, ażeby moje życie miało sens, pełny sens i wartość?”

Planujesz naukę, sylwestra, wakacje, maturę, studia, później praca, rodzina. Pytanie czy da się zaplanować całe życie? Czy życie to nauka, przyjaciele, rodzina i praca? Czy czegoś tu brakuje? Przecież: „nie żyje się, nie kocha się i nie umiera na próbę”

Dobry projekt to dobrze postawiony cel! Czy myślisz o swoim życiu jako o wyzwaniu do zrealizowania? Kuźnia zaprasza Cię w tym roku do pasjonującej przygody przygotowania autorskiego „Projektu Życie” z Janem Pawłem II.

„Projekt: życie”

Okres młodości jest bowiem czasem szczególnie intensywnego odkrywania ludzkiego ja – i związanych z nim właściwości oraz uzdolnień. Stopniowo i sukcesywnie odsłania się przed wewnętrznym widzeniem rozwijającej się osobowości młodzieńczej lub dziewczęcej owa specyficzna, poniekąd jedyna i niepowtarzalna — potencjalność konkretnego człowieczeństwa, w którą wpisany jest jakby cały projekt przyszłego życia. Życie rysuje się jako realizacja owego projektu: jako „samourzeczywistnienie”. (…) Jest to bogactwo odkrywania, a zarazem planowania, wybierania, przewidywania i podejmowania pierwszych własnych decyzji, które mają znaczenie dla przyszłości w wymiarze ściśle osobowym ludzkiej egzystencji. Równocześnie są one społecznie ważne. (Jan Paweł II, List do Młodych, 1985r.)

Co będzie się działo w „Kuźni”?

1. Lektura Listu do Młodych Jana Pawła II, w której Papież przedstawia propozycję „projektu życia” realizowanego w mniejszych działaniach.
2. „Papieska Kuźnia Menedżerów”, czyli warsztat umiejętności współpracy w zespole.
3. Działania metodą projektu, czyli to, co zaplanujemy i zrealizujemy w zespole.

Zapraszamy właśnie Ciebie (uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej)!

Więcej informacji:
Ula Sadowska
kuznia@centrumjp2.pl
tel: 798 847 490

Opublikowano 23.01.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II