Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Zaproszenie Teologii Politycznej: „Dolina Nicości”

Od zaprzyjaźnionej Redakcji "Teologii Politycznej" otrzymaliśmy zaproszenie na spotkanie promocyjne ciekawej książki.


TEOLOGIA POLITYCZNA zaprasza na spotkanie promocyjne najnowszej książki Bronisława Wildsteina "Dolina Nicości"

27 maja (wtorek) 2008 r., godz. 18:00, Traffic Club, ul. Bracka 25, Warszawa

W dyskusji udział wezmą
Bronisław Wildstein, Włodzimierz Bolecki, Dariusz Karłowicz. Rozmowę poprowadzi Igor Janke.

 

O książce powiedzieli m.in.

"W III części Dziadów Mickiewicza, w salonie warszawskim, pada sławne pytanie: „Dlaczego o tym nie chcecie pisać, panowie?”. W Dolinie Nicości podejmuje je Bronisław Wildstein. Oto Polska ostatnich trzydziestu lat – studenci, dziennikarze, artyści, politycy, naukowcy, opozycja antykomunistyczna i późniejsi „sternicy świadomości” zbiorowej – wielkie media i biznes. A między nimi wiecznie żywy upiór peerelowskich służb specjalnych – mordujący ludzi, ich charaktery, świadomość, życie, idee. Chcieliście Polski, no to ją macie, skumbrie w tomacie, skumbrie w tomacie…"
Włodzimierz Bolecki

"Opowieść łączy fakty, jakie znamy, z emocjonującą fikcją literacką. Sens książki daleko wykracza poza środowiskowe rozrachunki. Tak naprawdę jest to rozrachunek z Polską niepodległą, która zaniechała pracy nad oczyszczeniem się z peerelowskiego dziedzictwa i zapłaciła za swoje zaniechanie wysoką cenę."
Ryszard Legutko

"To najważniejsza książka o współczesnej Polsce. Dolinie nicości, miejscu zła, kraju nierozliczonej zdrady, zapomnianych bohaterów, zakłamania, tchórzostwa, stadnego myślenia i manipulacji. Kraju układów sięgających korzeniami czasów PRL-u, oplatających biznes, media, sądy, politykę, Kościół… Taka Polska istnieje naprawdę. Ale nie jest to cała Polska. I od 5-6 lat „dolina nicości” jest w odwrocie. Ostatecznym. Powieść Wildsteina to osinowy kołek. Przede wszystkim jednak to powieść-zwycięstwo. Prawda, pamięć, wierność przetrwały, choć w pewnym momencie wydawało się, że ich ostatnim bastionem jest sumienie niedobitków. Okazało się jednak, że – jak w każdym z poprzednich pokoleń – znajdują oni naśladowców, a szept starych legend trwa w zbiorowej podświadomości.
(…) Autor rozsupłuje odwieczne polskie dylematy. (…) Wildstein broni paru prostych prawd, bez których osuwamy się w nicość."
Jarosław Gowin

Spotkanie współorganizowane przez Wydawnictwo M., Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej.

Serdecznie zapraszamy!

 

Szczegółowe informacje o książce dostępne są tutaj

 

Opublikowano 25.05.2008

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.