Zapraszamy do lektury


Papież Jan Paweł II do Polonii i Polaków za granicą
Przemówienia. Listy. Telegramy
oprac. ks. Roman Dzwonkowski SAC

ISBN 978-83-7031-601-3
Format: 145×202 mm
Ilość stron: 496

Po raz pierwszy w historii Polonia i emigracja polska otrzymała, w kierowanych do niej przemówieniach Jana Pawła II, tak jasno uzasadniony program ideowy, dotyczący postawy wobec kultury ojczystej wyniesionej z Polski i kultury krajów osiedlenia. Został on wyrażony w pięknej formie literackiej, z niezwykłym szacunkiem i miłością do słuchaczy. […] Nigdy też dotychczas problemy i zadania Polonii nie zostały sformułowane w sposób tak całościowy, głęboki i optymistyczny. Wypowiedzi papieża na ten temat z upływem czasu nie tracą na aktualności. Nowe fale emigracji z Polski mogą znaleźć w nich duchowe oparcie na obczyźnie i cenne wskazania w rozwiązywaniu stojących przed nimi problemów.
(fragment Wprowadzenia)

 

 

Dodano: