Zapraszamy do lektury

Nowy porządek wolności.
Etyka społeczna Jana Pawła II – wizja dla zjednoczonej Europy


Praca zbiorowa pod redakcją dr. Christopha Böhra oraz Stephana Raabe na temat wyzwań wynikających z nauczania społecznego Jana Pawła II dla chrześcijańskiej etyki społecznej.

Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II, należy do grona wybitnych osobowości XX wieku. Jako filozof i poeta, teolog i duszpasterz, biskup i papież współtworzył polityczny, a także społeczny przełom 1989 roku. Zawsze starał się o to, by godność człowieka była w centrum porządku społecznego. Nie mogło to pozostać bez wpływu na jego rozumienie odpowiedzialności chrześcijanina w świecie, który ma – zdaniem Jana Pawła II – kształtować lad społeczny, gospodarczy i polityczny.

W mniejszym zbiorze polscy i niemieccy naukowcy oraz politycy koncentrują się na myśli Karola Wojtyły, jak również na zasadach współżycia społecznego, które głosił jako papież. Autorzy rozpraw zastanawiają się nad jego wizją nowego porządku wolności w zjednoczonej Europie. Chodzi tu nie tylko o rozważania antropologiczne i etyczne czy analizę skutków transformacji dla życia politycznego i gospodarczego w 1989 roku, ale też o aktualne wyzwania stojące przed chrześcijańską etyką społeczną.

W publikacji, która składa się z pięciu części, naukowcy i politycy zajmują się następującymi zagadnieniami: I. Człowiek i społeczeństwo: podstawowe zagadnienia antropologii i etyki, II. Ekonomia i polityka w zjednoczonej Europie: kryteria sprawiedliwego porządku, III. Pokojowa rewolucja 1989 roku i transformacja społeczna, IV. Perspektywa globalna: pytania i odpowiedzi, V. Chrześcijańska etyka społeczna a praktyka polityczna. Publikacja jest opatrzona słowem wstępnym Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz byłego premiera Kazimierza Marcinkiewicza.

Publikacja powstała na podstawie referatów wygłoszonych podczas polsko-niemieckiej konferencji zorganizowanej w kwietniu 2006 roku przez Fundację Konrada Adenauera we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z okazji pierwszej rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II.

Dodano: