Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Zapraszamy do lektury

Nowy porządek wolności.
Etyka społeczna Jana Pawła II – wizja dla zjednoczonej Europy


Praca zbiorowa pod redakcją dr. Christopha Böhra oraz Stephana Raabe na temat wyzwań wynikających z nauczania społecznego Jana Pawła II dla chrześcijańskiej etyki społecznej.

Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II, należy do grona wybitnych osobowości XX wieku. Jako filozof i poeta, teolog i duszpasterz, biskup i papież współtworzył polityczny, a także społeczny przełom 1989 roku. Zawsze starał się o to, by godność człowieka była w centrum porządku społecznego. Nie mogło to pozostać bez wpływu na jego rozumienie odpowiedzialności chrześcijanina w świecie, który ma – zdaniem Jana Pawła II – kształtować lad społeczny, gospodarczy i polityczny.

W mniejszym zbiorze polscy i niemieccy naukowcy oraz politycy koncentrują się na myśli Karola Wojtyły, jak również na zasadach współżycia społecznego, które głosił jako papież. Autorzy rozpraw zastanawiają się nad jego wizją nowego porządku wolności w zjednoczonej Europie. Chodzi tu nie tylko o rozważania antropologiczne i etyczne czy analizę skutków transformacji dla życia politycznego i gospodarczego w 1989 roku, ale też o aktualne wyzwania stojące przed chrześcijańską etyką społeczną.

W publikacji, która składa się z pięciu części, naukowcy i politycy zajmują się następującymi zagadnieniami: I. Człowiek i społeczeństwo: podstawowe zagadnienia antropologii i etyki, II. Ekonomia i polityka w zjednoczonej Europie: kryteria sprawiedliwego porządku, III. Pokojowa rewolucja 1989 roku i transformacja społeczna, IV. Perspektywa globalna: pytania i odpowiedzi, V. Chrześcijańska etyka społeczna a praktyka polityczna. Publikacja jest opatrzona słowem wstępnym Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz byłego premiera Kazimierza Marcinkiewicza.

Publikacja powstała na podstawie referatów wygłoszonych podczas polsko-niemieckiej konferencji zorganizowanej w kwietniu 2006 roku przez Fundację Konrada Adenauera we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z okazji pierwszej rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II.

Opublikowano 24.02.2008

ZOBACZ RÓWNIEŻ

31 maja
Jak uczyć się słuchać aktywnie? Co może nam w tym przeszkodzić? Na te i inne pytania odpowiada Witek Janowski.
21 czerwca rozpocznie się jubileuszowa rekrutacja do programu stypendialnego miasta stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. To czas, by zebrać wszystkie niezbędne dokumenty.
Nasz Chór zdobył pierwsze miejsce w swojej kategorii podczas 43. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.