Zapraszamy do lektury

Przyroda… w nauczaniu Jana Pawła II


 

Seminarium Sacrum i przyroda odbywają się od 1993 roku, organizowane s przez Papieską Akademię teologiczną w Krakowie we współpracy z różnymi ośrodkami badawczymi zainteresowanymi szeroko rozumianą problematyką środowiska naturalnego i kulturalnego (…).

Temat Seminarium nie pojawił się przypadkowo. Sługa Boży Jan Paweł II pozostawił po sobie ogromne dziedzictwo, które domaga się wszechstronnych studiów. Rzadko zauważanym, acz frapującym wyjątkiem w Jego nauczaniu była chrześcijańska relacji do przyrody, geografii i turystyki. Te trzy pojęcia łączą się blisko ze sobą. Turysta wyrusza w drogę, by wejść w bliski kontakt z naturą i kulturą. Wkracza w ten sposób w geograficzną przestrzeń. Tenże sam turysta wędrujący do religijnych ośrodków staje się często de facto pielgrzymem przekraczającym próg sacrum, wchodzącym w świętą przestrzeń sanktuarium. Wykładowcy zostali poproszeni, by w swych wystąpieniach, każdy według swych badawczych kompetencji, przyjrzeli się wymienionym zagadnieniom, które pojawiły się w papieskim nauczaniu. Z drugiej strony zostali zachęceni do podzielenia się refleksją nad faktem papieskiego pielgrzymowania. Jan Paweł II bowiem sam okazał się wielkim pielgrzymem, nie tylko pozostawiając swoje przesłanie w różnych nawiedzanych przez siebie sanktuariach, ale ukazując pewien wzór pielgrzymowania i refleksyjnej turystyki. Jego pielgrzymki i wcześniejsze turystyczne wędrówki stały się inspiracją dla kreowania różnych form papieskich szlaków, które pozwalają odkrywać piękno przyrody, chrześcijańskiej i ogólnoludzkiej kultury, ale też prowokują do refleksji nad wartościami duchowymi i nadprzyrodzonymi.

(fragm. ze słowa wstępnego)

 

XV Seminarium Sacrum i przyroda. Przyroda, geografia, turystyka w nauczaniu Jana Pawła II
Ostrowski M., Sołjan I. (red.), 2007, XV Seminarium Sacrum i przyroda. Przyroda, geografia, turystyka w nauczaniu Jana Pawła II, PAT, IGiGP UJ, Koło PTTK nr 1/O "Pielgrzym", Kraków ISBN 978-83-88424-31-1

Dodano: