Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Zapal płomień miłości

 
Patronat Centrum Myśli Jana Pawła II

 

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

zaprasza serdecznie na

Koncert na rzecz Sierocińca w Betlejem

Międzynarodowy projekt „Zapal Płomień Miłości” jest akcją na rzecz dzieci, które doświadczają skutków wojny, terroryzmu oraz różnego rodzaju dysfunkcji społecznych, m.in. głodu, kataklizmu i tzw. problematyki „dzieci ulicy”.
Projekt otrzymał honorowy patronat UNICEF, Polskiej Akcji Humanitarnej i Laureata Pokojowej Nagrody Nobla Lecha Wałęsy.Wrześniowa edycja projektu odbędzie się po raz IX.
Poprzednie edycje odbyły się m.in na rzecz dzieci z Domu na Skraju w Gdańsku oraz z myślą o wsparciu Sierocińców w Rwandzie (Afryka), w Bam (Iranie), W Al Hillah (Irak – pieniądze zostały ofiarowane na szczepionki), Sierocińcowi „Home of Peace” w Jerozolimie (przybory szkolne dla wychowanków domu) oraz na rzecz dzieci niewidomych Szkoły Muzycznej w Laskach.

W tegorocznej edycji chcielibyśmy wesprzeć budowę Sierocińca –
„Dom Pokoju” w Betlejem, który ma być darem narodu polskiego oraz Polaków na całym świecie dla dzieci.

Projekt ma charakter interdyscyplinarny, składa się z trzech części:
plastycznej, literacko-teatralnej i muzycznej.
W ramach projektu zapraszamy na:
1) wernisaż wystawy „Dzieci Jerozolimy”
2) czytanie listów dzieci z różnych stron świata oraz rozmowy z
zaproszonymi gośćmi, którzy zajmują się pomocą i obroną praw
dziecka.
3) Uroczysty koncert przygotowany przez zespół „No Limits”
Zapraszamy i Ty Zapal Płomień Miłości…

Honorowy patronat nad imprezą sprawuje
Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski

Iwona Flisikowska-autor i koordynator projektu
e-mail: iwona.flisikowska@nck.org.pl
iwonaflisikowska@wp.pl
tel.kom. 0 605 576 912

   
 
 

Opublikowano 04.11.2007

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II