Zakup z programu Infrastruktura Kultury

Centrum Myśli Jana Pawła II w ramach programu Infrastruktura Kultury otrzymało dofinansowanie do zadania pt. Zakup wyposażenia na potrzeby archiwizacji i udostępnienia zbiorów audiowizualnych.

Dzięki pozyskanej dotacji planujemy zakup macierzy dyskowej oraz stacji roboczej z odpowiednim oprogramowaniem do kompresji i montażu materiałów audiowizualnych. Umożliwi to dalsze sprawne funkcjonowania instytucji i realizowanie kluczowego projektu cyfrowego związanego z dokumentowaniem i upowszechnianiem myśli i nauczania Jana Pawła II.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dodano: