Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Zakup z programu Infrastruktura Kultury

Centrum Myśli Jana Pawła II w ramach programu Infrastruktura Kultury otrzymało dofinansowanie do zadania pt. Zakup wyposażenia na potrzeby archiwizacji i udostępnienia zbiorów audiowizualnych.

Dzięki pozyskanej dotacji planujemy zakup macierzy dyskowej oraz stacji roboczej z odpowiednim oprogramowaniem do kompresji i montażu materiałów audiowizualnych. Umożliwi to dalsze sprawne funkcjonowania instytucji i realizowanie kluczowego projektu cyfrowego związanego z dokumentowaniem i upowszechnianiem myśli i nauczania Jana Pawła II.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Opublikowano 06.06.2018

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online