Zakup infrastruktury na potrzeby uruchomienia cyfrowej biblioteki JP2online.pl

Centrum Myśli Jana Pawła II w ramach programu Infrastruktura Kultury otrzymało dofinansowanie do zadania pt. Zakup infrastruktury na potrzeby uruchomienia cyfrowej biblioteki JP2online.pl

Dzięki pozyskanej dotacji planujemy zakup komputerów graficznych, oprogramowania oraz profesjonalnych skanerów do archiwaliów. Umożliwi to dalsze sprawne funkcjonowania instytucji i realizowanie kluczowego projektu cyfrowego związanego z dokumentowaniem i upowszechnianiem myśli i nauczania Jana Pawła II. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dodano:
Ministerstwo Kultury - logo