Zakończyły się XXIII Światowe Dni Młodzieży

Dziś zakończyły się XXIII Światowe Dni Młodzieży – kontynuacja inicjatywy wypracowanej przez Jana Pawła II i tak mu bliskiej. Benedykt XVI w czasie mszy św. zamykającej te Dni ogłosił, że miejscem kolejnego, XXIV. spotkania będzie stolica Hiszpanii – Madryt.


 

Oto jedna ze szczególnie poruszających wypowiedzi Ojca Świętego w Sydney:

 

Drodzy młodzi, pozwólcie, że zadam wam teraz pytanie. Wy sami ― co pozostawicie przyszłemu pokoleniu? Czy budujecie swoje życie na solidnych fundamentach, czy budujecie coś, co będzie trwać? Czy żyjecie w taki sposób, by tworzyć przestrzeń dla Ducha Świętego w świecie, który chce zapomnieć o Bogu lub wręcz odrzuca Go w imię błędnie pojmowanej wolności? Jak korzystacie z otrzymanych darów, z owej "mocy", którą Duch Święty jest gotowy i dziś was napełniać? Jaką spuściznę pozostawicie młodym, którzy po was przyjdą? Co nowego wniesiecie?

(z dzisiejszej homilii podczas mszy św. zamykającej Światowe Dni Młodzieży)

 

Wszystkie teksty przemówień i homilii z australijskiej pielgrzymki Benedykta XVI można znaleźć tu.

 

 

Dodano: