Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Zakończyliśmy przyjmowanie prac konkursowych

Zgodnie z regulaminem 19 kwietnia zakończyliśmy przyjmowanie prac na konkurs „Pięć lat po…”. Dziękujemy za wszystkie nadesłane materiały. Komisjia Konkursowa ogłosi werdykt 18 maja, w dniu urodzin Karola Wojtyły.


 

W najbliższym czasie na stronie internetowej poświęconej konkursowi www.centrumjp2.pl/reportaz zostaną opublikowane materiały z poszczególnych kategorii. Do 17 maja będzie trwał konkurs internetowy, w którym każdy będzie mógł oddać głos na wybrany reportaż.  Wynik głosowania poznamy razem z innymi werdyktami, a laureat Nagrody Publiczności otrzyma 1500 zł.

 

Opublikowano 18.04.2010

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.