Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Zakończenie seminariów Logos Zaangażowany

Koniec roku akademickiego zawitał także w Centrum Myśli Jana Pawła II. Uczestnicy papieskich seminariów akademickich spotkali się na uroczystym zakończeniu warsztatów i zajęć, w których brali udział. Rok 2010/2011 zaowocował kolejnymi twórczymi pomysłami studentów.
Spotkanie kończące piątą edycję seminariów akademickich „Logos Zaangażowany” zgromadziło uczestników trzech tegorocznych grup seminaryjnych, wraz z tutorami oraz Dyrekcją naszego Centrum. Była to okazja do spędzenia kilku miłych chwil ze sobą nawzajem, wymiany spostrzeżeń i planów na dalszą wspólną edukację. Pomógł w tym m. in. słodki poczęstunek 🙂
Teraz czekają nas wakacje i zasłużony wypoczynek.
Do zobaczenia w październiku!
[nggallery id=174]
 (fot. Agnieszka Napadłek)

Opublikowano 14.02.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.