okładka książki

Jan Paweł II – miara wielkości człowieka

Narodowe Centrum Kultury we współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II wydało książkę „Jan Paweł II – miara wielkości człowieka”, która stanowi próbę omówienia pontyfikatu Jana Pawła II, jego twórczości, myśli, nauczania.

„Oddajemy w ręce Czytelnika publikację «Jan Paweł II – miara wielkości człowieka». Próbujemy w niej uchwycić fenomen osobowości Karola Wojtyły. Wskazać nieoczywiste role i wyzwania, których się podejmował. Zbyt mało, że jest wciąż odkrywanym filozofem i teologiem. Książka pokazuje jak rozległe były zainteresowania Karola Wojtyły i jak wielowymiarowe było jego życie. Każda części publikacji (Twórca idei, Głowa Kościoła katolickiego, Przywódca, Człowiek kultury, Papież dialogu) odzwierciedla złożoność, dynamikę i pełnię osobowości papieża.” – mówi Dominika Żukowska-Gardzińska, kierownik Instytutu Badań Naukowych Centrum Myśli Jana Pawła II.

Praca zbiorowa pod redakcją prof. Dominiki Żukowskiej-Gardzińskiej zawiera kilkanaście artykułów, które przybliżą wielowymiarowość życia Karola Wojtyły i jego rozległe zainteresowania intelektualne oraz nakreślą oryginalność jego nauczania w odniesieniu do najważniejszych problemów i wyzwań współczesności.

Publikację charakteryzuje podejście problemowe, dzięki któremu czytelnik będzie miał szansę prześledzić, jak na przestrzeni lat kształtowała się myśl Karola Wojtyły w kolejnych rolach: jako twórcy idei, głowy Kościoła katolickiego, przywódcy i dyplomaty, człowieka kultury i papieża dialogu.

Książka „Jan Paweł II – miara wielkości człowieka” dostępna jest w sklepie NCK oraz wybranych księgarniach.

okładka książki

Kultura pamięci.100-lecie urodzin Jana Pawła II – podsumowanie projektu

Jaki wpływ na kulturalny krajobraz Polski miały pielgrzymki Jana Pawła II? Czy możemy odnaleźć wyraźny ślad papieskich spotkań z rodakami w przestrzeni kultury i życia społecznego Polaków?

W ramach projektu „Kultura pamięci.100-lecie urodzin Jana Pawła II” 29 września Centrum Myśli Jana Pawła II zorganizowało konferencję naukową online z udziałem badaczy z Polski i zagranicy, poświęconą pielgrzymkom papieża oraz ich wpływie na kulturalne, edukacyjne, intelektualne i społeczne inicjatywy podejmowane przez lokalną społeczność w przestrzeni publicznej.

Podczas cyklu seminariów online, które miały miejsce we wrześniu specjalnie uczestnicy dyskutowali z mieszkańcami, działaczami i lokalnymi ekspertami z Częstochowy, Zakopanego, Oświęcimia i Krakowa o wpływie wizyt papieskich na najróżniejsze aspekty życia kulturalnego i społecznego tych ważnych dla Jana Pawła II miejsc.

Podsumowaniem projektu jest publikacja wraz z infografikami poświęcona analizie kulturotwórczej roli Jana Pawła II.

Projekt „Kultura pamięci. 100-lecie urodzin Jana Pawła II” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – interwencje 2020”

plakat

Osoba i samorząd. W 100-lecie urodzin Jana Pawła II

Czy idea samorządności może pomóc realizować się jednostkom tworzącym wspólnotę? A może interes wspólnoty zawsze stoi w sprzeczności z interesem jednostki?

W 100-lecie urodzin Jana Pawła II warto przyjrzeć się bliżej relacji między osobą i samorządem. Czy zaproponowana przez Karola Wojtyłę filozoficzna i antropologiczna koncepcja osoby jest obecna w dyskursie politycznym i w procesach reform samorządowych państwa? Czy nauczanie Jana Pawła II miało wpływ na kształtowanie modelu samorządu w Polsce? Czy samorządy są w stanie stwarzać warunki dla kształtowania osoby – w myśl Karola Wojtyły, że uczestnictwo we wspólnocie, działanie wspólnie z innymi, nie tylko pozwala tworzyć coś razem, ale przede wszystkim pozwala się owej osobie spełnić.

Szczegółowy program: DO POBRANIA

Konferencja odbędzie się online 19 października o godz. 12.00.

Transmisja online: Facebook Centrum Myśli Jana Pawła II, Facebook Europejskiego Centrum Solidarności, YouTube Europejskiego Centrum Solidarności: https://www.youtube.com/watch?v=10PHT-O2IUo

Konferencję rozpocznie sesja otwierająca z udziałem prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego (online).

Wśród zaproszonych prelegentów znajdują się zarówno naukowcy akademiccy zajmujący się filozofią, etyką, politologią, socjologią czy teologią, jak i politycy, działacze samorządowi i społeczni:

o. prof. Andrzej Szostek – filozof, etyk, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1998–2004.

prof. Aniela Dylus – politolog, wykładowczyni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Olgierd Geblewicz – marszałek województwa zachodniopomorskiego.

dr Jan Olbrycht – socjolog, nauczyciel akademicki, polityk, europarlamentarzysta, działacz społeczny.

prof. Cezary Kościelniak – filozof, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

ks. Kazimierz Sowa – dziennikarz, publicysta, dyrektor telewizji Religia.tv w latach 2007–2015.

dr Przemysław Ruchlewski – wykładowca, badacz historii Ruchu NSZZ Solidarność, wicedyrektor Europejskiego Centrum Solidarności.

Wojciech Onyszkiewicz – historyk, działacz harcerski, opozycjonista, członek KORu.

dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska – teolog kultury, kierownik Instytutu Badan Naukowych Centrum Myśli Jana Pawła II, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Organizatorami wydarzenia są Fundacja Konrada Adenauera, Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Europejskie Centrum Solidarności.

plakat

KULTUROTWÓRCZA ROLA JANA PAWŁA II – konferencja i seminaria

Centrum Myśli Jana Pawła II przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pn. „Kultura pamięci. 100-lecie urodzin Jana Pawła II”.

Seminaria online z cyklu “Kulturotwórcza rola Jana Pawła II

Zadajemy pytanie o kulturotwórcze działania, będące następstwem pielgrzymek Jana Pawła II. W jaki sposób styl papieskiej komunikacji zainicjował działania w przestrzeni kultury i życia społecznego w postaci: dzieł kultury, architektury, nowych instytucji, a także odniesień w kulturze wysokiej, popularnej, masowej, jak i nowych idei. Czy możemy mówić o tym, jak działania jednej osoby, mogą wpływać na rozwój kultury? W jakim wymiarze każdy z obywateli jest odpowiedzialny za kształtowanie kultury pamięci, szczególnie w wymiarze lokalnej społeczności, w której funkcjonuje?

Wszystkie wydarzenia odbędą się on-line na platformie Zoom. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adres: zgloszenia.seminarium@centrumjp2.pl

3 września
Częstochowa – podejmiemy pytania o zbiory jasnogórskiego Skarbca związane z „Solidarnością”; zapytamy o historię zapisaną na monetach z wizerunkiem Jana Pawła II; o Order Uśmiechu Jana Pawła II i sens medali okolicznościowych; ciekawią nas vota ofiarowane w podziękowaniu za dar zdrowia; interesuje nas kulturotwórcza rola ruchów pielgrzymkowych na Jasną Górę, w tym na spotkania z Janem Pawłem II oraz specyfika kulturowa Jasnej Góry; a także relacja między religijnością a kulturą wyrastające z nauczania Jana Pawła II.

10 września
Zakopane – interesuje nas kulturowy format miasta Zakopane i specyfika reakcji na Jana Pawła II ludzi tam żyjących; opowiemy o kulisach zmiany herbu miasta na związany z symbolika papieską; poruszymy temat obecności krzyża na Giewoncie w przemówieniach Jana Pawła II oraz o hołdzie górali Podhala; to Tatrach powstał pierwszy szlak papieski w Polsce, dlatego zapytamy czy jest to szczególny pomnik upamiętniający historyczną wizytę Ojca Świętego w Dolinie Chochołowskiej i Dolinie Jarząbczej w okresie stanu wojennego.

17 września
Kraków – będziemy rozmawiać o polaryzacji przebiegającej od wprowadzenia pojęcia miłosierdzia jako wartości społecznej do kultury masowej (Jan Paweł II na kubkach i koszulkach), przez znaczenie okna papieskiego w Krakowie oraz rozwój o miejsce w kulturze takich idei jak miłosierdzie.

24 września
Oświęcim – zapytamy o przemiany w myśleniu o cierpieniu oraz o nowe sposoby realizacji dialogu i pojednania; spróbujemy zebrać i opisać inicjatywy ukierunkowanych na te pojęcia, a inicjowane przez Jana Pawła II.

Konferencja naukowa pt. “Kultura pamięci. 100-lecie urodzin Jana Pawła II”

29 września – online

9:00 – 9:10
Słowo wstępne

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz. Dyrektor Narodowego Centrum Kultury

Sesja I
9:10 – 10:10
Znaczenie kultury pamięci

– Kultura i pamięć jako idee Jana Pawła II – wprowadzenie do zagadnienia; prof. Dominika Żukowska-Gardzińska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

– Potrzeba pamięci w dobie kultury masowej i sekularyzacji; prof. Silvano Petrosino (Uniwersytet Sacro Cuore w Mediolanie; Papieska Rada ds. Kultury)

– Pamięć historyczna a kultura pamięci; prof. Paweł Skibiński (Uniwersytet Warszawski)

10:00 – 10:15
Przerwa

Sesja II
10:25 – 11:35
Interwencje Jana Pawła II na świecie

– Kulturotwórczy wpływ Jana Pawła II na Hiszpanię; prof. Pablo Perez Lopez (Uniwersytet Navarry, Hiszpania), dr Anna Dulska (Uniwersytet Nawarry, Hiszpania)

– Włoska specyfika kultury pamięci Jana Pawła II; prof. Massimiliano Signifredi (Uniwersytet Roma Tre, Włochy)

– Światowe Dni Młodzieży Jana Pawła II i globalizacja; prof. Charles Mercier (Uniwersytet w Bordeaux, Francja)

11:35 – 11:50
Przerwa

Sesja III
11:50 – 12:30
Liturgia jako kulturotwórczy model komunikacji Jana Pawła II

– Komunikacja liturgiczna Jana Pawła II a dzieła kultury; ks. prof. Kazimierz Ginter (Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie, Włochy);

– Architektura i przestrzeń. Ich rola w trakcie pielgrzymek papieskich; ks. prof. Fernando Lopez Arias (Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie, Włochy);

Sesja IV
12:30 – 13:00
Dyskusja

Moderator – Maria Sztuka (Uniwersytet jagielloński)


Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.

plakat debata online

LIVE: Syberia. Niedokończona podróż

Irkuck to kulturalny i edukacyjny ośrodek  Syberii, ale też międzyreligijne i międzykulturowe centrum dialogu, gdzie współistnieją prawosławni, katolicy, czy buriaccy szamani i niewierzący. Jest to również stolica największej terytorialnie diecezji katolickiej na świecie. Obejmuje obszar 30 razy większy od terytorium Polski. Mimo różnorodności religijnej i kulturowej Syberia to kraina życzliwa Janowi Pawłowi II, a jej mieszkańcy wielokrotnie zaskakują  szacunkiem i pamięcią o nim. O tym, jak przeżywano w Irkucku śmierć papieża Polaka oraz jak obchodzono 100-lecie jego urodzin opowiedzą:

bp Cyryl Klimowicz – ordynariusz Diecezji Świętego Józefa w Irkucku

Krzysztof Świderek – Konsul Generalny w Irkucku

o. Włodzimierz Siek –  duszpasterz Syberii

Spotkanie poprowadzi red. Patrycja Michońska

Rozmowa online odbędzie się 9 czerwca 2020, godz. 17:00 na profilu Centrum Myśli Jana Pawła II na Facebooku.

Partnerem wydarzenia jest Muzeum Pamięci Sybiru.

debata online plakat

LIVE: Dialog w UE

Według danych ONZ 70 milionów ludzi na całym świecie ucieka dziś przed przemocą, prześladowaniem i łamaniem praw człowieka. W ramach instytucji Unii Europejskiej religie i Kościoły są postrzegane jako odgrywające kluczową rolę w zażegnywaniu konfliktów, rozwiązywaniu problemów społecznych i budowaniu porozumienia między różnymi grupami etnicznymi, narodami oraz kulturami. Nauka dialogu i  wspólnego życia w szacunku i tolerancji jest jednym z największych wyzwań naszych czasów. Przekaz ten był także bliski Janowi Pawłowi II, którego 100-lecie urodzin obchodzimy w tym roku. Interesuje nas, jak instytucje Unii Europejskiej radzą sobie z prowadzeniem dialogu religijnego i międzykulturowego.

1 czerwca 2020 r. o godzinie 18.00 zapraszamy na rozmowę online “Dialog w UE. Największe wyzwania dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego z perspektywy Unii Europejskiej”.

Nasi goście:

Jan Olbrycht – poseł do Parlamentu Europejskiego

Tomasz Orłowski – dyplomata, ambasador tytularny

Prowadzenie:  Andrzej Brzeziecki – publicysta,  historyk

Transmisja online odbędzie się na Facebooku Centrum Myśli Jana Pawła II.

plakat debaty online

LIVE: Wizerunek Jana Pawła II w mediach

Osobowość Jana Pawła II ujawniała naturalną skłonność do kontaktu z mediami. Konferencja prasowa na pokładzie samolotu, z dziennikarzami uczestniczącymi w pierwszej podróży zagranicznej, pozwoliła poznać nowy styl papieża. 100-lecie urodzin Karola Wojtyły jest dla nas pretekstem do pytania jaki wpływ wywarły media na budowanie jego wizerunku? Czy świat globalnej wioski i masowej komunikacji sprzyjał papieżowi? Czy prezentowane przez media wystąpienia poza katedrami, na stadionach czy błoniach banalizowało przesłanie Jana Pawła II czy też wspierało przekaz ewangelizacyjny? Czy bliskość mediów w życiu i działaniu papieża budowała realny czy też symulakryczny jego wizerunek? Czy świadomie stał się środkiem medialnym czy też umiejętnie odgrywał przed mediami jedną z ról? Czy obecność papieża i jego przekaz w mediach masowych, pozwala zbudować głębszy wizerunek papieża niż tylko tego od kremówek? W końcu z jaką wiedzą o nim zostajemy dzisiaj 15 lat po jego śmierci i o co zmieniło się w medialnym przekazie o nim?

Do rozmowy zapraszają: dr hab. Monika Kaczmarek–Śliwińska, medioznawca, doradca i trener w zakresie strategii public relations, wizerunku i rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych; dr Adam Warzecha, językoznawca, specjalista w dziedzinie komunikacji społecznej, autor książki “Kościół w sferze publicznej. Natanek, Nergal, Boniecki. Wybrane studia przypadku”, i ks. Kazimierz Sowa, dziennikarz i publicysta, b. prezes sieci Radia Plus i dyrektor telewizji Religia.tv, laureat nagrody dziennikarskiej „Ślad” im. Biskupa Jana Chrapka, który poprowadzi spotkanie.

Debata odbędzie się online na Facebooku Centrum Myśli Jana Pawła II 14 maja 2020 o godz. 18.00.

LINK DO TRANSMISJI

LIVE: Prof. Stanisław Grygiel o Karolu Wojtyle

Prof. dr hab. Stanisław Grygiel jest filozofem, filologiem i wykładowcą. W 1965 r., będąc studentem ks. prof. Karola Wojtyły, uzyskał stopień doktora nauk filozoficznych na KUL. Za wskazaniem Jana Pawła II, na początku pontyfikatu przyjechał do Rzymu, aby współtworzyć środowisko intelektualne wokół papieża.

Zapraszamy na spotkanie z profesorem, który opowie o Karolu Wojtyle i postara się odpowiedzieć na pytania: na czym polegała niezwykłość kontaktów i spotkań z Karolem Wojtyłą? Jakim był nauczycielem? Co najbardziej interesowało go w ludziach? W końcu, na czym zasadzała się relacja mistrz-uczeń i jak zmieniała życie pana Stanisława Grygla i jego rodziny.

Rozmowa online odbędzie się 18 maja 2020 roku o godzinie 17.00 na Facebooku Centrum Myśli Jana Pawła II.

Karol Wojtyła czytający książkę

„Listy na czas przełomu”

Korespondencja między kardynałem Stefanem Wyszyńskim a papieżem Janem Pawłem II w latach 1978–1981

Książka zawiera niepublikowane do tej pory listy kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Jana Pawła II z pierwszych czterech lat pontyfikatu. Reakcje na wybór papieża; zabezpieczenie swobodnej działalności Kościoła w Europie Środkowej i Wschodniej pod reżimem komunistycznym; diagnoza sytuacji partii komunistycznej w okresie „Solidarności”; reakcja papieża na wprowadzenie stanu wojennego, to tylko niektóre z wątków podejmowanych w listach.

Wydanie uzupełniają komentarze prof. Hanny Suchockiej, prof. Olafa Żylicza, prof. Pawła Skibińskiego, pokazujące znaczenie współpracy tych dwóch wielkich osobowości Kościoła katolickiego.

Książka przygotowana z okazji 100-lecia urodzin Karola Wojtyły oraz beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego ukaże się w maju 2020 roku nakładem Wydawnictwa WAM oraz Centrum Myśli Jana Pawła II.

Karol Wojtyła

Aleksandra Zapotoczny, „Zaskoczył nas… Bohaterowie pontyfikatu Jana Pawła II”

Centrum Myśli Jana Pawła II objęło patronatem publikację Aleksandry Zapotoczny Zaskoczył nas… Bohaterowie pontyfikatu Jana Pawła II (Wydawnictwo M, Kraków 2020).

Publikacja Aleksandry Zapotoczny przedstawia pontyfikat papieża Polaka oczami naocznych świadków. Wśród nich są: kard. Leonardo Sandri, który ogłosił odejście Jana Pawła II do domu Ojca; kard. Józef Tomko, inicjator rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego; ks. prałat Sławomir Oder, postulator tego procesu; kard. Stanisław Dziwisz i abp Mieczysław Mokrzycki – papiescy sekretarze; ks. prałat Paweł Ptasznik, który przetłumaczył papieski testament na język włoski; brat Marian Markiewicz CFCI, kierowca kard. Wojtyły w Rzymie i podczas konklawe w roku 1979; Jaś Gawroński, który jako pierwszy dziennikarz przeprowadził z papieżem wywiad, oraz wielu innych, którzy podtrzymują pamięć o Janie Pawle II z potrzeby serca.

Czytanie Karola Wojtyły

Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza na czytanie tekstów Karola Wojtyły – Jana Pawła II.

W stulecie urodzin Karola Wojtyły w jego tekstach będziemy szukać śladów jego doświadczeń, przemyśleń, które w dużej mierze pozostają aktualne po dziś dzień. Do wspólnego czytania zostali zaproszeni wybitni artyści, którzy będą czytać zarówno jego utwory literackie, jak również dzieła filozoficzne, teologiczne oraz listy.

Czytanie odbywać się będzie raz w miesiącu, a każde spotkanie będzie miało swój temat przewodni – miłość, wolność, pamięć, prawda.

Spotkanie będzie składało się z półgodzinnej lektury tekstu, a następnie swobodnej, moderowanej rozmowy.

Do współpracy przy projekcie zostali zaproszeni: Biblioteka Narodowa, Pen Club, Instytut Literatury, Łazienki Królewskie. Pierwsze spotkanie w trzecim tygodniu września w kamienicy na Foksal 11 w Warszawie. Zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Aliną Piekarz apiekarz@centrumjp2.pl

I pielgrzymka – czerwiec 1979 r. tom I

Publikacja przygotowana przez prof. Pawła Skibińskiego jest opracowaniem pierwszej naukowej biografii św. Jana Pawła II z wykorzystaniem źródeł archiwalnych i multimedialnych zamieszczonych na portalu JP2online. W tomie podjęte zostały następujące zagadnienia: pierwszy rok pontyfikatu i problemy, z jakimi mierzył się Jan Paweł II; pielgrzymka do ojczyzny analizowana w kontekście kluczowego wydarzenia w historii Polski – pierwszej w dziejach wizyty głowy Kościoła katolickiego, która staje się wydarzeniem społecznym; pielgrzymka jako wstęp do „Solidarności”; skutki pielgrzymki i jej ślady w kulturze, sztuce, architekturze, działaniach społecznych.

Publikacja wydawana jest wspólnie przez Centrum Myśli Jana Pawła II i Państwowy Instytut Wydawniczy. Dostępna będzie w październiku 2020r.

Premiera książki „Jan Paweł II – miara wielkości człowieka”

W październiku 2020 roku w serii „Jubileusze” Narodowego Centrum Kultury, we współpracy wydawniczej z Centrum Myśli Jana Pawła II, zostanie opublikowana książka „Jan Paweł II – miara wielkości człowieka”. W skład opracowania wejdzie kilkanaście artykułów, które przybliżą wielowymiarowość życia Karola Wojtyły i jego rozległe zainteresowania intelektualne oraz nakreślą oryginalność jego nauczania w odniesieniu do najważniejszych problemów i wyzwań współczesności. Publikację charakteryzuje podejście problemowe, dzięki któremu czytelnik będzie miał szansę prześledzić, jak na przestrzeni lat kształtowała się myśl Karola Wojtyły w kolejnych rolach: jako twórcy idei, głowy Kościoła katolickiego, przywódcy i dyplomaty, człowieka kultury i papieża dialogu.