„Jan Paweł II – obrońca praw narodów” – wystawa w siedzibie Senatu RP

Myśl społeczna Jana Pawła II oraz jego działania na rzecz pokoju były nierozerwalnie związane ze zmianami społecznymi i politycznymi na świecie. Jednym z  fundamentów  nauki Jana Pawła II jest troska o człowieka, jego godność i prawa. I właśnie z tej idei szacunku wobec innego człowieka, przyrodzonej i niezbywalnej godności osoby, zrodziła się jego nauka społeczna. Prawa narodów – jak wskazywał Papież Polak – są w swojej istocie prawami człowieka ujętymi w wymiarze wspólnotowym.

Z okazji jubileuszu wyboru Karola Wojtyły na papieża, Centrum Myśli Jana Pawła II przygotowało dla Kancelarii Senatu Rzeczpospolitej Polskiej wystawę okolicznościową „Jan Paweł II – obrońca praw narodów”.

Uroczyste odsłonięcie wystawy odbyło się 13 października w gmachu Senatu RP.

Wystawa prezentuje wkład Jana Pawła II w międzynarodową politykę XX wieku, jego działania na rzecz idei wolności i suwerenności narodów. Na wystawie wyeksponowane zostały fragmenty wypowiedzi  Jana Pawła II z jego pielgrzymek do Afryki, Ameryki Łacińskiej, krajów bloku wschodniego, jak również mszy w kościele na Zaspie w Gdańsku, czy przemówień w siedzibie UNESCO i Parlamentu Europejskiego. Cytatom towarzyszą krótkie teksty oraz grafiki poszerzające wypowiedzi o kontekst historyczny i geopolityczny, jak również archiwalne zdjęcia z papieskich wizyt i pielgrzymek.

Inicjatorem wystawy jest senator Kazimierz Michał Ujazdowski.

Organizatorzy: Kancelaria Senatu RP, Centrum Myśli Jana Pawła II.

Wystawa dostępna na stronie Witryna Edukacyjna Kancelarii Senatu.

plakat ze zdjęciami Jana Pawła II

„Karol Wojtyła. Narodziny” – wystawa

Zorganizuj wystawę na 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły!

Z okazji przypadającej 18 maja 2020 roku setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły (papieża Jana Pawła II), zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej wystawy przygotowanej przez Centrum Myśli Jana Pawła II.

Celem wystawy jest przypomnienie postaci, która wpłynęła na bieg historii, pokazanie korzeni Jana Pawła II oraz bogactwa jego życia, osobowości i myślenia.

Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny” zabiera w podróż po przełomowych momentach życia papieża Jana Pawła II. Widz uczestniczy w narodzinach małego Lolka; poznaje dorosłego Karola z czasu studiów, okupacji i pracy fizycznej w zakładach Solvay; z bliska obserwuje powołanie kapłańskie, biskupstwo i obchody Milenium Chrztu Polski; wybiera się z biskupem Wojtyłą na wyprawy kajakowe z młodzieżą. Śledząc kolejne segmenty wystawy, wita nowego papieża na balkonie Bazyliki św. Piotra, przygląda się jego działalności w czasie pontyfikatu, w końcu towarzyszy mu w chorobie i ostatnich chwilach.

Ekspozycja składa się z 10 plansz do druku, na których wykorzystano fotografie pochodzące zarówno od osób prywatnych, instytucji, agencji, jak i ze zbiorów Centrum Myśli Jana Pawła II.

Pliki produkcyjne dostępne są w następujących rozmiarach: 10 plansz w formacie B1 (70 cm x 100 cm) lub 10 plansz w formacie A3 (29,7 cm x 42 cm).

WERSJA POGLĄDOWA WYSTAWY

Z plików mogą skorzystać samorządowe instytucje kultury (np. domy kultury, muzea), biblioteki, instytucje oświatowo–wychowawcze (np. szkoły), parafie, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz zagraniczne jednostki organizacyjne podległe Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej (ambasady, konsulaty, instytuty polskie);

Każdy z organizatorów może sam podjąć decyzję o wyborze, przystosowanego do jego potrzeb i możliwości rozwiązania ekspozycyjnego, zaś udostępnienie plików umożliwia łatwą, szybką i niedrogą produkcję wystawy w lokalnej drukarni.

Wystawa jest udostępniana w formie „gotowej do druku” w wersji polskiej lub angielskiej. Pliki zostaną udostępnione po zaakceptowaniu regulaminu.

 

Instytucje zainteresowane bezpłatnym otrzymaniem plików wystawy „do druku” muszą wydrukować poniższy regulamin, wypełnić formularz, podpisać i wysłać skan na adres narodzinyJP2@centrumjp2.pl

REGULAMIN I FORMULARZ (aktualny z licencją przedłużoną do 31.08.2024 r.)

REGULAMIN i FORMULARZ (nieaktualny)

Centrum Myśli Jana Pawła II udostępniło również  portal jp2online.pl – największą internetową bazę papieską zawierającą zdjęcia, teksty, dokumenty, nagrania video i wiele innych.


 

Wydanie nowych kompozycji chóralnych opartych na słowach Jana Pawła II

W związku z jubileuszem 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły Centrum Myśli Jana Pawła II wydaje zbiór nowych utworów inspirowanych słowami Jana Pawła II, przeznaczonych na chór mieszany a cappella. Publikacja jest pokłosiem Konkursu Kompozytorskiego JP2 zorganizowanego przez Centrum. W skład publikacji wejdą nagrodzone i wyróżnione utwory autorstwa Katarzyny Danel, Michała Malca, Jakuba Szafrańskiego, Ivana Vrublevskyiego, Aleksandry Chmielewskiej i Michała Sołtysika. Utwory te zostały po raz pierwszy wykonane przez Chór Centrum Myśli Jana Pawła II pod kierunkiem Jana Krutula podczas koncertu finałowego na Zamku Królewskim w Warszawie w 2018 r. Zbiór wzbogacą także kompozycje Zuzanny Falkowskiej, Marka Raczyńskiego oraz Jana Krutula – dyrektora konkursu. Poprzez publikację pragniemy popularyzować najnowszą kulturę polską, a zwłaszcza twórczość młodych, utalentowanych artystów. Wierzymy, że dzięki dostępnym materiałom nutowym nowe kompozycje zabrzmią w salach koncertowych w Polsce i na świecie. Partnerem merytorycznym jest wydawnictwo Chopin University Press. Więcej informacji na stronie www.kompozytorzyjp2.pl.

Film z konkursu Kompozytorzy JP2 – fragmenty nagrodzonych kompozycji.

nuty

Prawykonanie utworu „The Fire of Mercy” Paula Mealora, październik

Dla uczczenia jubileuszu 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły Centrum Myśli Jana Pawła II zamówiło wyjątkową kompozycję u jednego z najbardziej cenionych kompozytorów brytyjskich – prof. Paula Mealora. Utwór „The Fire of Mercy” w całości jest oparty na słowach Jana Pawła II o znaczeniu miłosierdzia na świecie. Prawykonanie odbędzie się podczas koncertu papieskiego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w ramach cyklu „Interpretacje muzyki chóralnej”.


W trakcie koncertu zabrzmią także dzieła sakralne twórców polskich, m.in. utwory nagrodzone
w pierwszej edycji Konkursu Kompozytorskiego JP2 zorganizowanego przez Centrum. Wykonawcą koncertu będzie Chór Centrum Myśli Jana Pawła II pod kierunkiem Jana Krutula. Jako ciekawostkę warto dodać, że Paul Mealor skomponował Ubi Caritas et Amor – utwór na ślub księcia Williama i Kate Middleton w 2011.

okładka książki Dzieła Literackie i teatralne Karola Wojtyły

Dzieła literackie i teatralne, tom II, Poezje dojrzałe (1946-2003)

Nakładem Wydawnictwa Znak z Krakowa ukazał się właśnie II tom Dzieł literackich i teatralnych Karola Wojtyły. Tym razem są to utwory poetyckie pochodzące z lat 1946–2003. Edycja ta to pierwsze tego typu krytyczne, naukowe opracowanie tekstów literackich i teatralnych Karola Wojtyły.

Krytyczne wydanie Dzieł literackich i teatralnych Karola Wojtyły to wspólne dzieło Centrum Myśli Jana Pawła II Instytucji Kultury m.st. Warszawy, Instytutu Dialogu Międzykulturowego z Krakowa oraz Wydawnictwa Znak. Edycja ta uzasadniona jest przekonaniem, że nie można w pełni zrozumieć osoby Świętego Papieża bez wniknięcia w ten fragment jego biografii, który dotyczy fascynacji poezją, dramatem i teatrem.

W roku ubiegłym ukazał się I tom serii zatytułowany Juwenilia (19381946). Znalazły się w nim teksty nie tylko już znane szerokiemu gronu odbiorców, ale także utwory i listy dotąd nie publikowane.

Wydany właśnie tom II zatytułowany Utwory poetyckie (19462003) obejmuje dzieła, które powstały po roku 1946. Za datę początkową przyjęto moment udzielenia Wojtyle święceń kapłańskich. Tom zamyka utwór z roku 2003, kiedy to ku zaskoczeniu wielu, po długiej przerwie w twórczej aktywności został opublikowany ostatni znany tekst literacki papieża, czyli Tryptyk rzymski.

Jak podkreśla we wprowadzeniu do tego tomu prof. Zofia Zarębianka (należąca do Komitetu Naukowego Krytycznego Wydania Dzieł Literackich Karola Wojtyły – Jana Pawła II), w nakreślonych ramach czasowych twórczość poetycka Karola Wojtyły „osiągnęła dojrzałą pełnię, uzyskując specyficzne cechy umożliwiające jej rozpoznanie”.

Prof. Zarębianka dodaje, że „nie można zrozumieć w pełni myśli papieża Polaka, nie sposób uchwycić istoty jego nauczania o Bogu i o człowieku bez znajomości pochodzącej jeszcze sprzed okresu papieskiego twórczości literackiej Karola Wojtyły”.

Członkini Komitetu Naukowego Krytycznego Wydania przyznaje, że praca w zespole przygotowującym tę edycję była autentyczną duchową i intelektualną przygodą, obfitującą w rozliczne zaskoczenia, z uwagi zaś na trudności z dotarciem do wersji rękopiśmiennych stała się też dużym wyzwaniem badawczym, wymagającym niekiedy niemalże detektywistycznych umiejętności.

Bez wątpienia ogromnym atutem krytycznego wydania dorobku literackiego i teatralnego Karola Wojtyły jest właśnie przygotowanie owej edycji na podstawie rękopisów i maszynopisów, przechowywanych często w prywatnych zbiorach, oraz dokonanie analizy porównawczej zachowanych materiałów.

W przypadku niniejszego tomu na uwagę zasługuje również fakt, iż w Archiwum Czesława Miłosza znajdującym się w Bibliotece Narodowej natrafiono na komputerowy wydruk tekstu Tryptyku rzymskiego, przesłany Miłoszowi na osobistą prośbę Jana Pawła II. Wydaje się, że Czesław Miłosz był jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym czytelnikiem tego utworu.

Wśród utworów opublikowanych w II tomie Dzieł literackich i teatralnych znajdziemy między innymi: Pieśń o blasku wody, Matkę, Kamieniołom, Myśląc Ojczyzna czy Rozważanie o śmierci. Wydanie uzupełnione zostało o uwagi edytorskie i objaśnienia, ale też niezwykle cenne skany rękopisów Karola Wojtyły i fotografie z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Prace nad krytycznym wydaniem twórczości literackiej Karola Wojtyły rozpoczęły się już w maju 2015 roku, gdy kard. Stanisław Dziwisz, ówczesny metropolita krakowski, powołał Komitet Naukowy Krytycznego Wydania Dzieł Literackich Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Na jego czele stanął prof. Jacek Popiel z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Realizację tej inicjatywy powierzono Instytutowi Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Centrum Myśli Jana Pawła II Instytucji Kultury m.st. Warszawy oraz Wydawnictwu Znak z Krakowa.

Dzieła literackie i teatralne Karola Wojtyły wydane zostaną w sumie w trzech tomach. W ostatnim z nich znajdą się dramaty napisane po 1946 roku i ewentualne uzupełnienia.

Publikację można zakupić na stronie internetowej Wydawnictwa „Znak”: LINK