Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Zainaugurowaliśmy XIV edycję Programu Stypendialnego

Uroczystą galą w Reducie Banku Polskiego, Centrum Myśli Jana Pawła II zainaugurowało 14. edycję programu stypendialnego. W tym roku komisja decydująca o Stypendiach m. st. Warszawy im. Jana Pawła II przyznała je ponad 550 uczniom i studentom warszawskich szkół i uczelni, którzy są zdolni, utalentowani, zaangażowani społecznie i chcą rozwijać się w duchu wartości. Wszyscy zostali zaproszeni do udziału w projektach, które specjalnie z myślą o nich będą realizowane w roku 2019.

„Mamy poczucie dobrze pojmowanego wypełniania misji, jaka naszej instytucji towarzyszy od początku istnienia stypendiów: że dajemy wam coś, co poniesiecie potem w świat – do swoich rodzin, szkół, uczelni, a potem do miejsc waszej przyszłej pracy. Że dzięki temu, ale też dzięki naszemu wzajemnemu zaangażowaniu i zrozumieniu oddacie z nawiązką to, co otrzymujecie dzięki uczestnictwu w programie stypendialnym w Centrum Myśli Jana Pawła II” – mówił Michał Senk, dyrektor Centrum.

Każdy obecny na gali stypendysta osobiście odebrał list gratulacyjny podpisany przez prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, którego na uroczystości reprezentował zastępca prezydenta, Michał Olszewski.

„Chciałbym wam powiedzieć ważną rzecz, którą odkrywam w pontyfikacie Jana Pawła II jako niezwykle istotną. Jan Paweł II zwracał uwagę na to, że jedną z esencji chrześcijaństwa jest tolerancja i miłość bliźniego, która nie oznacza, że wybiórczo kochamy tolerujemy, szanujemy i zwracamy się godnością do innych osób, bo reprezentują tę samą grupę. Jest dokładnie odwrotnie. Jako ludzie mamy szanujemy własną godność i zwracamy na to wszystko uwagę niezależnie, kto i jaką reprezentuje rasę, religię czy też w ogóle nie wyznaje żadnej religii. To Jana Paweł II tchnął ideę ekumenizmu, współpracy i patrzenia na świat w taki sposób, by nie doprowadzać do konfliktu. Jeśli dziś posłuchacie papieża Franciszka, to dostrzeżecie, że jest to pogłębienie myśli o tolerancji, opiece i zagwarantowaniu każdemu z nas komfortu bycia ze sobą” – zaapelował prezydent Olszewski.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to wsparcie najzdolniejszych uczniów, dla których zarówno kwestie finansowe, jak i bogaty program stypendialny, są szansą na pełen rozwój. Program Stypendialny im. Jana Pawła II jest wyrazem troski m.st. Warszawy o młodzież jako najlepszą inwestycję w przyszłość miasta. Od 13 lat Centrum Myśli Jana Pawła II, jako miejska instytucja kultury, prowadzi ambitny program edukacyjny, do którego zapraszani są uczestnicy kolejnych edycji. Przez ostatnich kilkanaście lat skorzystało z niego ponad 3000 uczniów i studentów. Podczas wczorajszego wieczoru do programu zaproszonych zostało kolejnych 550 osób.

Warszawa od lat bardzo świadomie i konsekwentnie stawia na młodych. „Trafiacie do bardzo wąskiego grona osób, które jako miasto doceniamy za to, że są nie tylko zdolne, ale potrafią patrzeć na swojego kolegę, koleżankę jako na osobę, której czasem trzeba pomóc, na którą trzeba zwrócić uwagę, ale też za to, że wy sami jesteście i będziecie wzorem tolerancji, akceptacji, zrozumienia i patrzenia na ludzi z godnością. I doceniania tej godności. To zaproszenie, które do Was kieruję, wynika także z tego, że chcemy, aby Warszawa była miastem otwartym dla wszystkich. Dla tych, którzy tu przyjechali, którzy tu mieszkają od dawna, także dla tych, którzy dziś potrzebują pomocy. Chcielibyśmy być jednym wspólnym domem.” – powiedział Michał Olszewski, zastępca prezydenta stolicy.

Galę inaugurującą 14. edycję Programu Stypendialnego – Stypendiów M.st. Warszawy im. Jana Pawła II brawurowo poprowadzili dziennikarze Katarzyna Stoparczyk oraz Tomasz Rożek. Artystycznie uświetnił ją Chór Centrum Myśli Jana Pawła II.

Opublikowano 13.12.2018

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II