Za nami III Ogólnopolska Konferencja „Wolontariat w kulturze”

Za nami III Ogólnopolska Konferencja Wolontariat w Kulturze, której celem było zaprezentowanie modelowych rozwiązań z zakresu wolontariatu i stworzenie platformy wymiany dobrych praktyk. Tematami tegorocznego wydarzenia były wolontariat dla dziedzictwa, wolontariat młodzieżowy i wolontariat jako narzędzie kształcenia kadr kultury. W tym roku swój udział zgłosiło 150 uczestników, reprezentujących instytucje kultury z całej Polski.

Bogaty program tegorocznej konferencji składał się z dyskusji panelowych, sesji oraz warsztatów z praktykami wolontariatu. Wydarzenie rozpoczęło się od zwiedzanie wystawy czasowej „Krzycząc: Polska! Niepodległa 2018”.  Uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień o programach wolontariackich prowadzonych z sukcesem na teranie całego kraju, ale również wziąć udział w interaktywnych sesjach warsztatowych.

Centrum Myśli Jana Pawła II było reprezentowane na wydarzeniu przez Katarzynę Osior-Szot, koordynatorkę wolontariatu. Nasza ekspertka podzieliła się swoim doświadczeniem z uczestnikami konferencji podczas panelu dyskusyjnego pt. „Wolontariat młodzieżowy”.

Wydarzenie, które zostało objęte honorowym patronatem prof. Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, było współorganizowane przez Narodowe Centrum Kultury i Fundację Kronenberga przy Citi Handlowym. Partnerami merytorycznymi wydarzenia były Centrum Myśli Jana Pawła II i Narodowy Instytut Dziedzictwa, a współorganizatorem i gospodarzem – Muzeum Narodowe w Warszawie.

Dodano: