Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

XVI. Światowy Dzień Chorego

11 lutego Kościół powszechny obchodził szesnasty już Światowy Dzień Chorego. Tegoroczne centralne ogólnoświatowe obchody tego ustanowionego w 1992r. przez Jana Pawła II Dnia odbyły się w Lourdes.

 


Wzorem Poprzednika Ojciec Św. Benedykt XVI przekazał wiernym orędzie z tej okazji.

W całej Polsce w tym dniu biskupi modlili się za chorych i cierpiących.
Odwiedzali szpitale i hospicja, odprawiając Msze św. dla pacjentów i personelu medycznego. Udzielali sakramentu namaszczenia chorych. Apelowali też o solidarność i pomoc cierpiącym przypominając, że są oni prawdziwym skarbem Kościoła.

* * *< br/>

Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kard. Fiorenzo Angeliniego z 13 maja 1992 r. Papież wyznaczył też na obchody tego dzień 11 lutego, wspomnienie pierwszego objawienia Maryi w Lourdes.

Ustanowienie przez Ojca Świętego Jana Pawła II Światowego Dnia Chorego zostało skierowane do całego Kościoła jako wezwanie, aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na ciele.

Jan Paweł II, ustanawiając Światowy Dzień Chorego, zaznaczył, że: "(…) ma on na celu uwrażliwienie Ludu Bożego i – w konsekwencji – wielu katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu…"

Po raz pierwszy Dzień ten obchodzono w 1993, a główne uroczystości odbyły się wtedy w Lourdes i – częściowo – w Rzymie. W następnym roku miejscem centralnych obchodów była Jasna Góra, potem inne miejscowości – siedziby sanktuariów maryjnych z poszczególnych kotynentów. W 2008 r., z racji 150. rocznicy objawień w Lourdes, Światowy Dzień Chorego obchodzony jest ponownie (już trzeci raz) tamże.

* * *

Jan Paweł II (1984) – List apostolski Salvifici doloris – o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia

Benedykt XVI (2008) – Orędzie na Światowy Dzień Chorego 2008

Opublikowano 11.02.2008

ZOBACZ RÓWNIEŻ

W Warszawie rozpoczyna się właśnie Warszawski Tydzień Kobiet. To dobra okazja, aby przypomnieć jeden z ważnych tematów, które podjęliśmy w ramach podcastów „Słuchając drogi”
To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu