Wystawa „Żadnych granic, prócz granic miłości”

 

Tylko do 31 października potrwa wystawa „Żadnych granic, prócz granic miłości” – można ją oglądać na pl. Zamkowym, obok kościoła św. Anny w Warszawie.

 
Wystawa „Żadnych granic, prócz granic miłości” ma na celu promowanie idei pokoju i dialogu międzyreligijnego oraz bezinteresownego zaangażowania na rzecz osób wykluczonych społecznie. Przedstawia historię i działalność powstałej w 1968 roku w Rzymie Wspólnoty Sant’Egidio oraz przypomina przemówienia papieża Jana Pawła II o służbie na rzecz pokoju i ubogich – niepełnosprawnych, bezdomnych, uchodźców czy chorych na AIDS w Afryce.
 
Podobne spotkanie, zatytułowane „Nigdy więcej wojny”, odbyło się w 1989 roku w Warszawie, na placu Zamkowym. Była to jednocześnie pierwsza tego typu inicjatywa w Europie Środkowo-Wschodniej. Papież Jan Paweł II w przesłaniu do uczestników tamtego pamiętnego spotkania powiedział m.in.: 1 września 1939 roku, wraz z inwazją na Polskę, rozpoczął się długi i bolesny okres cierpień ludzkich: chrześcijan i Żydów – wszystkich. Pięćdziesiąt lat później na ulicach Warszawy rozbrzmiewa już nie echo ciężkich żołnierskich kroków wojsk okupacyjnych, ale lekkich i przyjacielskich kroków pielgrzymów, mężczyzn i kobiet wyznających różne religie, przybyłych ze wszystkich stron świata, nie mających innej siły, jak siłę wspomnień, która pobudza do refleksji i żarliwej modlitwy o pokój.
 
Wystawa „Żadnych granic, prócz granic miłości” zostanie pokazana w Warszawie, w roku, w którym wspominamy 70-lecie wybuchu II wojny światowej i 20-lecie upadku komunizmu oraz pamiętne spotkanie międzyreligijne z 1989 roku, które było czasem dialogu i modlitwy o pokój wspierającej tamte trudne przemiany, w miesiącu – z uwagi na datę 16 października – w którym wspominamy osobę i dzieło Jana Pawła II.
 
Dodano: