Wystawa obrazów Jan Paweł II w cierpieniu

 Na wystawę składać się będą prace znanego włoskiego malarza, Francesco Guadagnuolo, który skomponował kilkanaście obrazów, przedstawiających Jana Pawła II w trakcie choroby. Wystawa będzie po raz pierwszy prezentowana w Polsce.


Honorowy patronat objęła nad nią Nuncjatura Apostolska.

Francesco Guadagnuolo, korzystając ze swego wielkiego talentu artystycznego sportretował Ojca Świętego z wielkim wyczuciem, oddając niezwykle wiernie podobieństwo oraz wyrazy twarzy i gesty tego wielkiego duchem człowieka.
Portrety przedstawione na wystawie kładą nacisk na „pasję Papieża”. Przedstawiają pewne wyrazy jego twarzy – tworzące swego rodzaju „via crucis” – które mogłyby się wręcz wydawać przerażające, gdyby nie to, że przedstawiają cierpienie Papieża, który nie może przemówić do wiernych.
Tym samym obrazy te niosą w sobie doniosłe treści, jako że Ojciec Święty był „świadkiem miłości i oddania w cierpieniu”.

 

Projekt organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II i Filharmonię Narodową przy współpracy Centrum Myśli Jana Pawła II.

 

Dodano: