Wystawa „Korzenie wspólnego ducha…”

Wydarzenie: Wystawa „Korzenie wspólnego ducha – Jan Paweł II o Europie”
Termin: 14.10–17.10.2008
Miejsce: Parlament Europejski, Bruksela

Głównym celem wystawy jest przypomnienie wizji Europy, jaką konsekwentnie przez cały swój pontyfikat głosił Papież Jan Paweł II. Hasłem przewodnim, zaczerpniętym z nauczania Jana Pawła II, są słowa wypowiedziane w Gnieźnie 3.06.1997 roku: „Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha”.

Wystawa przygotowana jest w językach krajów Unii Europejskiej oraz po łacinie i grecku; przedstawia świętych patronów Europy oraz cytaty Jana Pawła II dotyczące tego kontynentu.

Wystawa organizowana jest pod auspicjami prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, kard. Józefa Glempa oraz kard. Stanisława Dziwisza.

Współorganizatorami są posłowie do Parlamentu Europejskiego: Adam Bielan, Marcin Libicki, Wojciech Roszkowski, Jacek Saryusz-Wolski i Bogusław Sonik. 

Otwarcie: 14.10.2008, godz. 18.30, Parlament Europejski, goście: prof. Rococo Buttiglione, bp Tadeusz Pieronek, prof. Chantal Delsol.

Mecenasi:

Dodano: