Wystawa fotograficzna Prowadzi nas szlakami prawdy

Wystawa „Karol Wojtyła 1952-1954. Prowadzi nas szlakami prawdy”, prezentująca unikatowe zdjęcia z lat 1952-1954, przedstawiające młodego księdza Karola Wojtyłę w otoczeniu przyjaciół, w czasie górskich wędrówek, wypraw narciarskich, rowerowych i kajakowych prezentowana była od 18 maja do 18 czerwca na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Organizatorami wystawy byli Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, Anima Media oraz Centrum Myśli Jana Pawła II.

Ekspozycja została przygotowana w sposób nowoczesny, odpowiadający najnowszym tendencjom w sztuce wystawienniczej.
Zdjęciom towarzyszyły przedmioty z wędrówek i wypraw, tj. plecak, rower itp. Wraz ze zdjęciami oraz eksponatami ukazującymi klimat tamtych czasów, na wystawie dostępne były także materiały opisujące i komentujące wyprawy i wędrówki, a także wydarzenia historyczne. Wystawa prowadziła zwiedzających szlakami wędrówek księdza Karola Wojtyły z zaprzyjaźnionymi studentami.

Ekspozycja ułatwiała zrozumienie specyfiki tej właśnie grupy młodzieży, skupionej wokół Karola Wojtyły oraz ukazywała niełatwe czasy lat 50-tych i 60-tych, w których przyszło jej przeżywać swoją młodość. Odkrywała rolę, jaką odegrała młodzież w życiu młodego księdza, a równocześnie pokazała, kim on sam stał się dla młodych ludzi.

Jan Paweł II, będąc już papieżem, w taki sposób wyjaśniał potrzebę i wartość odpoczynku: Chodzi o to, by odpoczynek nie był odejściem w próżnię, aby nie był tylko pustką. Wtedy nie będzie naprawdę wypoczynkiem. Chodzi o to, ażeby był wypełniony spotkaniem. Mam na myśli – i owszem – spotkanie z przyrodą, z górami, morzem i lasem. Człowiek w umiejętnym obcowaniu z przyrodą odzyskuje spokój, ucisza się wewnętrznie.

Szczególne podziękowania składamy p. prezes Ewie Bednarkiewicz z Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
oraz ks. Pawłowi Dankowi z Anima Media

Dodano: