Wypłaty stypendiów


Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II wypłacane są co miesiąc w kwocie adekwatnej do liczby punków, jakie kandydat zdobył podczas procesu rekrutacji. Osoba, której zostało przyznane stypendium, jest zobowiązana do złożenia „Oświadczenia stypendysty” każdorazowo po ukazaniu się list stypendialnych. Stypendia wypłacane są zgodnie z deklaracją stypendysty na konto bankowe lub są do odbioru w kasie Urzędu m.st. Warszawy na ul. Kredytowej 3.

Uwaga! Przy odbiorze stypendium w kasie stypendysta musi przedstawić dokument tożsamości. W sytuacji, gdy rodzic odbiera stypendium w imieniu dziecka, musi on posiadać jego akt urodzenia dziecka lub dokument tożsamości, na przykład legitymację szkolną.

Wypłatami stypendiów zajmuje się Urząd m.st. Warszawy. W razie jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt z panią Zofią Raczkowską (tel. 22 443 28 05), która udzieli wyczerpujących informacji. Można też udać się osobiście do Urzędu Miasta, znajdującego się na ul. Kredytowa 3 (pokój 304) .