Wypłata stypendiów

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi terminu wypłaty stypendiów informujemy, że stypendia zostaną przelane na konta 20 lutego z wyrównaniem za styczeń.

Osoby, które w oświadczeniu nie podały numeru konta, ale wybrały kasę, prosimy o odbiór stypendiów w kasie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na ul. Miodowej 6/8 od 23 lutego br. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.30 do 15.00. W przypadku gdy stypendium będzie odbierane przez rodziców, zobowiązani są oni okazać ważną legitymację uczniowską dziecka.
 
Jednocześnie przypominamy, że stypendia powyżej 380 złotych są opodatkowane i trzeba się z nich rozliczyć. Stosowne PIT-y za rok 2008 zostaną wysłane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy do wszystkich stypendystów 28 lutego br.
 
UWAGA: Osobom, które nie złożyły oświadczenia stypendysty na okres stypendialny od czerwca do stycznia 2009 roku, wypłata stypendium zostanie wstrzymana do czasu dostarczenia ww. dokumentu do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Miodowa 6/8, pokój 237.
Dodano: