Jak zostać stypendystą?

 

Formularz dostępny jest pod linkiem.

Gotowy wniosek w formie papierowej wraz z wymaganymi dokumentami dostarcz osobiście albo prześlij listem poleconym na adres:

Centrum Myśli Jana Pawła II
ul. Foksal 11
00-372 Warszawa

Za datę wpłynięcia wniosku z załącznikami uznaje się datę stempla pocztowego.

PRZYPOMINAMY: Wnioski niekompletne, niepodpisane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

PAMIĘTAJ, ŻE REKRUTACJA TRWA:

  • dla UCZNIÓW: od 19 czerwca do 31 lipca na okres od września 2019 r. do czerwca 2020 r.,
  • dla STUDENTÓW: od 1 września do 10 października na okres od października 2019 r. do czerwca 2020 r.

Wnioski przyjmujemy:

– poniedziałek (8, 15, 22, 29 lipca) – w godzinach 8.00-18.00 (numery systemu kolejkowego wydawane są tylko do godziny 17:30),
– wtorek-piątek – w godzinach 8.00-16.00 (numery systemu kolejkowego wydawane są tylko do godziny 15:30),
– wtorek-środa (30 i 31 lipca – ostatnie dni rekrutacji) – w godzinach 8.00-18.00 (numery systemu kolejkowego wydawane są tylko do godziny 17:30).

System do wypełniania wniosków stypendialnych zostanie otwarty dla kandydatów 3 czerwca – od tego momentu będzie można uzupełniać formularz rekrutacyjny.