Wyniki rekrutacji stypendialnej dla studentów – rok 2018/2019

Z radością informujemy, że znamy już tegorocznych stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II spośród studentów warszawskich szkół wyższych.
Wszystkim 232 laureatom serdecznie gratulujemy!

Poniżej zamieszczamy listy stypendystów:

Wszyscy Stypendyści otrzymali na adres e-mail podany we wniosku wiadomość z informacją o wysokości przyznanego stypendium.

Do 26 listopada br. (liczy się data wpływu) wszyscy stypendyści zobowiązani są do złożenia w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II osobiście lub za pośrednictwem poczty Oświadczenia Stypendysty.

 

Dodano: