Wyniki rekrutacji dla uczniów – Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

logo stypendiów

Informujemy, że znamy już tegorocznych stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II spośród uczniów warszawskich szkół. Serdecznie gratulujemy laureatom!

Poniżej zamieszczamy listy stypendystów:

Wszyscy Stypendyści otrzymali na adres e-mail osoby składającej wniosek wiadomość z informacją o wysokości przyznanego stypendium.

Dodano: